Latvijas Akadēmiskā tīkla (LAT) izbūvē (ERAF projekta Nr. 2DP/2.1.1.3.2.10/IPIA/VIAA/001 apakšaktivitātes “Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai” projekts „Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide) tika modernizēta Teikas kampusa (campus) datu pārraides tīkla infrastruktūra un izveidots mūsdienīgs Datu Centrs (DC) zinātnisku pētījumu veikšanai. Teikas kampusu veido Rīgā, Teikas rajonā kompakti izvietoti valsts zinātniskie institūti: Organiskās sintēzes institūts (OSI), Elektronikas un datorzinātņu institūts (EDI), Koksnes ķīmijas institūts (KKI) un Fizikālās enerģētikas institūts (FEI). LAT apvieno praktiski visas Latvijas augstskolas un valsts zinātniskos institūtus.

Institūtu pieslēgumiem kampusa optiskajai cilpai (šobrīd ar datu pārraides ātrumu 10 Gbps ar iespēju, tā palielināšanai līdz 20 Gbps) un optiskās cilpas pieslēgumam LAT maģistrālajai infrastruktūrai tiek nodrošināts datu pārraides ātrums līdz 10 Gbps. Savukārt LAT, GEANT2 projekta ietvaros, ir pieslēgts citu valstu nacionāliem akadēmiskiem un zinātniskiem tīkliem (NREN) un Internetam ar datu pārraides ātrumu 2.5Gbps.

Teikas kampusa DC tika izbūvēta TIER II+ standartam atbilstoša serveru telpa, iegādāti un nodoti ekspluatācijā jauni skaitļošanas resursi, datu glabātuves, programmnodrošinājums neironu tīklu, organiskās sintēzes procesu modelēšanai un citiem zinātniskajiem pētījumiem. DC skaitļošanas resursi ietver vairākus virtuālo mašīnu serverus un HPC (High Performance Computer), kas bāzēts uz 12 IBM System x3650 mezgliem. Katrā no mezgliem ir NVIDIA Tesla K40c paātrinātājs ar 2880 CUDA kodoliem un 12 GB atmiņu). Kopējais 12 HPC mezglu CUDA kodolu skaits – 34560 un kopējais video operatīvās atmiņas apjoms – 192 GB. Vēlāk EDI tika papildus iegādāts mezgls HPE Apollo 6500 Gen10 System /P00392-B21, ar četriem NVIDIA A100 paātrinātājiem ar kopējo CUDA kodolu skaitu – 27648 un kopējo video operatīvās atmiņas apjomu – 160 GB.  Pavisam kopējais  EDI HPC CUDA kodolu skaits tagad ir – 62208 un pavisam kopējais video operatīvās atmiņas apjoms – 352 GB. Katram HPC mezglam ir tīkla karte ar diviem 10Gb portiem, pievienotiem 10Gb komutatoram (HP 5900AF-48XG-4QSFP+), kas nodrošina ātrdarbīgu datu apmaiņu starp HPC mezgliem. Pašlaik HPC tiek izmantots, lai modelētu neironu tīklus vairākos projektos. Jaunā datu glabātuve (vairāk nekā 100 TB) ļauj izvietot video arhīvus, programmu un pētījumu rezultātu rezerves kopijas. Kopīgiem pētījumiem pieejama arī firmas SolidWorks, ArcGIS, MathWorks un citas programmatūras.

Datu centra resursus var izmantot ne tikai zinātniskas un akadēmiskas institūcijas bet arī komerciālas iestādes zinātniskiem pētījumiem.