Elektronikas un datorzinātņu institūts iznomā:

Iznomā Telpu Nr.401C: Dzerbenes ielā 14, Rīgā,

Ēkas kadastra apzīmējums 0100 092 0440 002;

telpu platība – 27.6 m2;

nomas maksa – 133.86 EUR/mēn. (4.85 EUR/m2), bez PVN;

maksimālais nomas termiņš – 1 gads,

papildus maksājumi – apkure apkures sezonā un patērētā elektroenerģija.

Izsoles veids: mutiska.

Pieteikšanās līdz 2021. gada 29. septembrim pl.15.00 Dzērbenes ielā 14,
Rīgā, 2. stāvā, A korpusā 1. kab. (direkcija).”

“Izsoles rezultāts – Tiesības nomāt telpu Nr. 401C ieguvusi Atvasināta
publiska persona – Organiskās sintēzes institūts, Reģ. Nr. 90002111653.”