Līgumpētījumos EDI darbojas kā pakalpojumu sniedzējs nozares partnerim, un visas sadarbības laikā radītās intelektuālā īpašuma tiesības tiek nodotas klienta īpašumā. Šis partnerības veids ir īpaši noderīgs tādos scenārijos, kur steidzami nepieciešams atrisināt kādu ar pētniecību saistītu izaicinājumu, kuras jomā EDI ir nepieciešamās zināšanas un kompetences, kas nav pieejamas uzņēmumā, vai arī šādu zināšanu attīstīšana ir ārpus biznesa ilgtermiņa stratēģijas.