LR patents Nr. 13770 “Metode un ierīce signāla laika-frekvences reprezentācijas paaugstinātas izšķirtspējas iegūšanai”. Izgudrotāji: M.Greitāns. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.09.2008.