LR patents Nr. 14280 “Pikosekunžu impulsu formētājs ar IMPATT diodi”. Izgudrotāji: V.Aristovs, M.Greitāns, E.Hermanis. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.02.2011.

Pikosekunžu impulsu formētājs ar IMPATT diodi ar ierosmes impulsu ieeju, kurš satur impulsu ģeneratoru, zemfrekvenču filtru, inversās nobīdes shēmu, IMPATT diodi slēgumā, kurā ierosmes ieeja ir savienota ar impulsu ģeneratora ieeju un inversās nobīdes shēmas izeja ir savienota ar zemfrekvenču filtra ieeju, kura izeja ir pieslēgta IMPATT diodes katodam, kas raksturīgs ar to, ka ir izveidots papildu buferinvertors, kura ieeja ir savienota ar impulsģeneratora izeju, un ir izveidots otrs zemfrekvences filtrs ar ieeju, kas savienota ar invertējošā bufera izeju, un ar izeju, kas savienota ar IMPATT diodes katodu, bet slodze ir pievienota IMPATT diodes anodam un iekārtas izejai.

2. Pikosekunžu impulsu formētājs saskaņā ar 1.pretenziju, kas raksturīgs ar to, ka impulsu ģenerators izveidots uz lavīntranzistora bāzes, kura impulsi, ieregulējot to amplitūdu un ilgumu pie IMPATT diodes inversas nobīdes, uz tās p/n pārejas veido negatīvu diferenciālo pretestību, pie tam pārejas procesā veidojas kristāla atomu triecienjonizācija ar ātri kustīgiem elektroniem un caurumiem, kas rada lavīnveidīgu procesu caur IMPATT diodi.

http://www.lrpv.gov.lv/sites/default/files/media/vestnesis/20110220.pdf