LR patents Nr. 14622 “Zigzag antena, kas konstruktīvi ir sajūgta ar koaksiālo kabeli”. Izgudrotāji: M.Greitāns, V.Aristovs, G.Šūpols. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.02.2013.

Zigzag antena, kas konstruktīvi ir savienota ar koaksiālo kabeli un sastāv no sešiem antenas nogriežņiem, ieejas izvadiem un reflektora un no prototipa (BiQuad antenas) ir atšķirīga ar to, ka divu antenas nogriežņu un stiprinājuma stieņa vietā ir izmantots izlocīts koaksiālais kabelis, kura ārējā čaula (ekrāns) ir savienota ar antenas nogriežņu galu un antenas ieejas izvadu, bet kabeļa centrālā dzīsla ir pievienota pie antenas otra ieejas izvada, pie kam pats koaksiālais kabelis kalpo kā antenas stiprinājuma stienis un ir piestiprināts pie reflektora, bet aiz reflektora noslēdzas ar savienojuma ligzdu.

http://www.lrpv.gov.lv/sites/default/files/media/vestnesis/20130220.pdf