LR patents Nr. 14730 “Strobējams komparators”. Izgudrotāji: K.Krūmiņš, E.Beiners, V.Pētersons. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.11.2013.

1. Strobējamais komparators, kas sastāv no divām virknē slēgtām tuneļdiodēm 1 un 2, pie kam tuneļdiodes 1 katods ir savienots ar zemi, bet anods ir savienots ar tuneļdiodes 2 katodu un iejas signāla pretestību 3, kuras otrs izvads kalpo kā komparatora ieeja 4, kas caur nulles līnijas nobīdes kompensācijas pretestību 5 ir savienota ar nulles līnijas nobīdes kompensācijas sprieguma avotu 6; bez tam tuneļdiodes 1 anods caur kompensācijas signāla pretestību 7 ir savienots ar kompensācijas signāla ieeju 8, savu – kārt tuneļdiodes 2 anods caur strobsignāla ķēdes pretestību 9 ir savienots ar strobējošās tuneļdiodes 10 anodu, kuras katods caur atbalsta pretestību 11 ir savienots ar zemi, kas kas atšķiras ar to, ka, lai palielinātu komparatora trokšņu noturību, komparatora stāvokļa nolasīšanas izeja 12 ir savienota ar strobējošās tuneļdiodes 10 anodu, kas caur induktivitāti 13 ir savienots ar strobējošās tuneļdiodes 10 darba režīma iestādīšanas sprieguma avotu 14, pie kam strobējošās tuneļdiodes 10 anods caur kondensatoru 15 ir savienots ar komparatora palaišanas impulsa ieeju 16.

http://www.lrpv.gov.lv/sites/default/files/20131120.pdf