LR patents Nr. 14992. “Termokompensēts interpolators pārveidotājam “laiks-kods” ar samazinātu dīkstāves laiku.” Izgudrotāji: V.Bespaļko, J.Buls, V.Vedins. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.06.2015.

1. Termokompensēts interpolators pārveidotājam „laiks – kods” ar samazinātu dīkstāves laiku, kurš satur monovibratoru, vadāmu slēdzi, pozitīvas strāvas Ip ģeneratoru, negatīvas strāvas In ģeneratoru (Ip > In), uzkrājošo kondensatoru, galveno diodi, analog – ciparu pārveidotāju (ADC) ar tiešo un inverso ieeju, kam ir koda izeja un ADC darba diapazona indikācijas izeja OR, reģistru ar ieraksta vadības ieeju, pie tam monovibratora ieeja ir interpolatora ieeja, monovibratora izeja ir savienota ar slēdža vadības ieeju, slēdža ieeja ir savienota ar pozitīvās strāvas ģeneratora izeju, bet izeja ir savienota ar uzkrājošo kondensatoru, ar galvenās diodes anodu, ar negatīvas strāvas ģeneratora izeju un ADC tiešo ieeju, bet ADC koda izeja ir savienota ar reģistra koda ieeju, un reģistra ieraksta vadības ieeja ir savienota ar ADC signāla OR izeju, kas atšķiras ar to, ka, ar mērķi vienkāršot interpolatora realizāciju un samazināt interpolācijas dīkstāves laiku, tajā ir ievesti pozitīvās strāvas Ip – In ģenerators, kompensējošā diode un nobīdes sprieguma avots, pie tam pozitīvās strāvas Ip – In ģeneratora izeja, kompensējošās diodes anods un ADC inversā ieeja ir savienoti kopā, nobīdes sprieguma avots ir savienots ar kompensējošās diodes katodu, bet reģistra izeja ir interpolatora izeja.

http://www.lrpv.gov.lv/sites/default/files/20150620.pdf