• Projekta nosaukums: Pētniecības projekts Nr. 1.18. “Pētījums par jaunu elektroniskās skaņas apstrādes ierīces uzbūvi profesionālai aktīvai akustiskai sistēmai ar ruporu tipa skaņas izstarotāju, pielietojot daudzjoslu augstas precizitātes ciparu FIR filtrus un D-klases pastiprinātājus.”
  • Sadarbības partneris: SIA “Square Audio”
  • Projekta mērķis: Rūpnieciski realizējamā veidā optimizēt signāla filtrācijas shēmu, lai samazinātu izlīdzinošā filtra implementācijai nepieciešamo skaitļošanas resursu apjomu.
  • Radītās tehnoloģijas/risinājums: Audio DSP jaudas samazinājuma (optimizācijas) algoritmiskā metode (tehnoloģija), vienlaicīgi izmantojot dažādas diskretizācijas frekvences dažādām akustiskās sistēmas frekvenču joslām.
  • Sasniegtie rezultāti: Iegūtas jaunas zināšanas par dažādu diskretizācijas frekvenču vienlaicīgu izmantošanu skaņas signālapstrādē – gan DSP jaudas optimizēšanā, ar sekojošu izmaksu samazinājumu rūpniecisku DSP produktu ražošanā, gan arī D-klases pastiprinātāju plašākām izmantošanas iespējām audio industrijā.

Publikācijas:

  1. R.Shavelis, K.Ozols, M.Greitans, “Optimization of Filtering Scheme for Reduction of Loudspeaker Distortions”, The 14th Biennial Baltic Electronics Conference BEC2014, Tallinn, Estonia, Oct. 6-8.
  2. R.Shavelis, K.Ozols, “Design of FIR Decimation Filters with Low Group Delay for Audio Applications”, The 14th Biennial Baltic Electronics Conference BEC2014, Tallinn, Estonia, Oct. 6-8.