Koksnes krājas noteikšana no satelītu attēliem

Projekta nosaukums: “Satelītdatos balstīta jauna mežaudzes krājas novērtēšanas tehnoloģija (WoodStock)”

Sadarbības partneris: SIA “Baltic Satellite Services”

Projekta mērķis: izstrādāt izmaksu efektīvu tehnoloģiju koksnes krājas novērtēšanai mežā, kas izmantotu tikai augstas izšķirtspējas optiskos un radara satelītdatus.

Projektā paredzēts izstrādāt satelītu optisko un radaru attēlu apstrādes metodes, kas ļautu novērtēt koku sugu, koku augstumu un meža biezību, un no šiem parametriem noteikt koksnes krāju, balstoties uz šim mērķim izveidotu modeli.

Projektu atbalsta A/S Latvijas Valsts Meži, kura piegādājusi projektam mežu inventarizācijas un harvesteru datus, kas izmantojami datu apstrādes metožu radīšanā un precizitātes pārbaudē.