PētījumsDziļo neironu tīklu metode auto transporta numura zīmju lokalizācijas un klasifikācijas precizitātes uzlabošanai” projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” (līguma Nr. 1.2.1.1/16/A/007) ietvaros.

Sadarbībā ar SIA “SQUALIO CLOUD CONSULTING”, EDI tika pētītas un izstrādātas attēlu apstrādes metodes automašīnu numurzīmju automātiskai atpazīšanai. Galvenais mērķis bija sasniegt atpazīšanas precizitāti un robustumu, kas ļautu sistēmu pielietot uz ceļiem. Izstrādātais risinājums balstījās uz dziļiem neironu tīkliem (pilnībā konvolūcijas tīkls segmentē attēlu, lokalizējot numurzīmes atrašanās vietu, un divvirziena rekurentais neironu tīkls nolasa un atpazīst simbolus). Papildus numurzīmes atpazīšanai, izstrādātā sistēma spēj noteikt arī automašīnu tipu (vieglā, smagā, operatīvais transportlīdzeklis, motocikls) un valsti, kas piešķīrusi numurzīmi. Uz testa kopas sistēma pareizi lokalizē numurzīmes 99.5% gadījumu, un 96.7% gadījumu numurzīmē tiek pareizi atpazīti visi simboli. Tehnoloģija sīkāk aprakstīta divās sadarbības publikācijās:

Vehicle type and licence plate localisation and segmentation using FCN and LSTM