Elektronikas un datorzinātņu institūts (turpmāk – Institūts) ir izstrādājis risinājumu/tehnoloģiju ConMonity –  “Lietu interneta platforma betona sacietēšanas procesa reāla laika uzraudzībai”, kurā ietilpst

 • sensori, kas mēra betona mitrumu, temperatūru un deformācijas;
 • perifērijas, kas iegūst datus no sensoriem un tālāk, izmantojot bezvada savienojumu, pārsūta tos uz vārteju;
 • vārtejas, kas iegūtos datus no vairākām (līdz pat 256) perifērijas iekārtām, izmantojot bezvadu savienojumu, pārsūta uz serveri;
 • servera, kas uzglabā un apstrādā iegūtos datus;
 • aplikācijas (telefonā vai uz datora), kas apstrādā un vizualizē iegūtos datus reālā laikā.

Interesentiem ir iespēja iegādāties ConMonity tehnoloģiju pilnā apmērā vai arī atsevišķās šīs tehnoloģijas daļas.

Šobrīd Institūts ir izsniedzis vienu ne-ekskluzīvu licenci vienam uzņēmumam ar šādiem nosacījumiem:

IIBS_neekskluzivas_licences_ligums

un ir gatavas ar tādiem pašiem nosacījumiem licencēt konkrētās tehnoloģijas daļas citiem uzņēmumiem. Ja Jums ir interese par minēto tehnoloģiju, lūgums sazināties, rakstot uz info@edi.lv.

Vairāk informācijas par ConMonity tehnoloģiju ir pieejams šeit:

 • https://conmonity.edi.lv/
 • https://conmonity.edi.lv/wp-content/uploads/2022/07/IIBS-onepager-ENG.pdf
 • un tālāk tekstā.

ConMonity sistēmas darbības principi attēloti zemāk attēlā:

Lai nodrošinātu pilnīgu sistēmas darbību no sensoru mērījumiem līdz to vizualizācijai gala lietotāja ierīcē, ir izstrādāta speciāla aparatūra, uzrakstīti algoritmi un kods, kā arī izstrādāti interfeisi un vizualizācijas lietotājam. Lai izstrādāto tehnoloģiju būtu iespējams atkārtot un ražot, ir izstrādātas mezglu elektriskās shēmas, spiesto plašu dizaini un SolidWorks modeļu faili korpusiem, elektronisko komponenšu saraksts, programmatūras pirmkods, API, tehnoloģiskie apraksti un dokumentācija u.c.

Tālāk tekstā tiek aprakstīta katra no minētajām komponentēm.

1. Sensori un Perifērija datu ieguvei, apstrādei un pārraidei:

  • datu ieguve no dažādiem sensoriem (betona mitrums, temperatūra un deformācijas) (algoritms);
  • mērīšanas un datu pārraides notikumu vadība (algoritms);
  • mezgla vadības komandu izpilde (algoritms);
  • iegūto datu pārraide LoRa TDMA tīklā (algoritms). Frekvence:  868,8 MHz;
  • Barošanas avots:  Li polimēru baterija 3,6 V.

2. Vārteja:

  • saņem no Perifērijas datus TDMA režīmā (algoritms), reģistrē jaunus mezglus (algoritms), nodrošina tīkla menedžmenta komandu izplatīšanu tīklā (algoritms);
  • nodrošina lokālā radiomezgla vadību (algoritms), nodrošina datu ievietošanu serverī (algoritms);
  • nodrošina LoRa bezvadu tīkla saskarni ar LTE mobilo tīklu, izmantojot industriālo SIM karti;
  • barošanas avots: 20 000 mAh Power Bank vai 220/12 V adapteris;
  • komunikācijas tīkls: LTE (B2, B4, B5, B12, B66, B71);
  • antena: 4G FRP daudzvirzienu antena;
  • integrēts LoRa modulis ar antenu: 868,8 Mhz.

3. Serveris;

  • nodrošina sensoru ģenerēto datu uzkrāšanu datubāzē (algoritms), apkalpo pieprasījumus
   no Androīda aplikācijas (algoritms), kalpo kā proxy tīkla vadības komandām (algoritms).

4. PC un Android lietotne un risinājums:

  • pieprasa un saņem datus no servera (algoritms), vizualizē tos (algoritms), nodrošina lietotāju un tīkla vadību (algoritmi), attēlo/nosūta lietotājam brīdinājumus un žurnāla ierakstus (algoritmi);

  • sistēmas administrēšana; lietotāja vārda un paroles aizsardzība;
  • IIBS ConMonity uzraudzības sistēmas iestatīšana;
  • ierīču un sensoru savienojamība un savienojumu izsekošana;
  • MQTT divvirzienu saziņa:
  • datu maršrutēšana;
  • datu kopu saņemšana/nosūtīšana;
  • algoritmi un saņemto datu apstrāde/aprēķinu veikšana;
  • datu kopu ģenerēšanas laika grafika administrēšana;
  • datu pārraide un datu kopu piegādes kontrole un apstiprinājums;
  • sensoru ģenerēto datu glabāšana.