Izstrādātā tehnoloģija ļauj ar virknē savienotiem sensoru mezgliem nepārtraukti attālināti monitorēt deformācijas tādām būvkonstrukcijām kā ēkas, tilti, tuneļi u.c. Tehnoloģijas pamatā ir akselerometru sensori, kas ļauj mērīt sensoru nobīdes pret gravitācijas vektoru, tādā veidā ļaujot novērtēt konstrukciju deformācijas un kā tās mainās laika periodā. Izstrādātā sistēma ļauj novērtēt arī arī vibrācijas, kādām ir pakļauta konstrukcija. Izstrādātā tehnoloģija ir balstīta uz EDI izstrādāta unikāla vadu sensoru datu komunikācijas risinājuma, kas ļauj virknē saslēgt vairākus simtus sensoru datus. Šāda risinājuma potenciālie pielietojumi ir sniega slodzes radītās deformācijas monitorēšana uz jumtiem, deformāciju mērīšana ēkās no blakus esošiem būvdarbiem, deformāciju mērīšana pēc seismiskām aktivitātēm u.c.

Tehniskie parametri:
– maināms sensoru skaits;
– viena sensora mezgla strāvas patēriņš < 1mA;
– mērījuma precizitāte 0.5 cm uz 2 m garu objektu;
– mērījumu atjaunošanas frekvence 100 Hz pie 12 sensoriem.