Notikumu laika reģistrācijas tehnoloģija, kas izstrādāta EDI, atšķirībā no laika intervālu mērīšanas metodēm, ļauj reģistrēt katru notikumu plūsmā esošo notikumu, kas padara to par universālu intrumentu fizikālu procesu pētīšanai un analīzei laika apgabalā. Šī tehnoloģija ir balstīta uz ciparu signālu apstrādi un ļauj radīt laika reģistrācijas ierīces, kuras veic mērījumus ar ļoti augstu biežumu un ļoti zemu nenoteiktību.

Precīzākā ierīce ir A033-ET ar <3 ps viena-mērījuma RMS izšķirtspēju (nenoteiktību) laika intervālam un mērījumu biežumu līdz 20 miljoniem notikumu sekundē.

„Kompaktais notikumu taimeris” nodrošīna tādu pašu funkcionalitāti kā A033-ET, bet tas ir realizēts atsevišķa moduļa veidā. Tā izmērs ir 90×150 mm, mērījumu nenoteiktība 4-5 ps un mērījumu biežums līdz 40 miljoniem notikumu sekundē (divas reizes augstāks kā A033-ET).

Dubultais kompaktais notikumu taimeris” ir aprīkots ar divām neatkarīgām mērīšanas ieejām, kas ļauj vienlaicīgi reģistrēt divus notikumus ar neierobežoti mazu laiku starp tiem. Moduļa izmērs ir 120×160 mm un dažādās ieejās reģistrēto notikumu intervāla mērījumu nenoteiktība ir 5-6 ps (līdz 8 ps intervāliem, kas īsāki par 30 ns).

„Ātrais notikumu taimeris” ir ar augstāko notikumu reģistrācijas ātrumu – līdz 90 miljoniem notikumu sekundē. Tam ir 5 ps mērījumu nenoteiktība un īpašs automāisks replikācijas mehānisms, kas uzlabo mērījumu nenoteiktību līdz 2,5 ps, ja notikumu biežums ir zem 20 miljoniem notikumu sekundē.

Šobrīd mūsu laika mērīšanas instrumenti tiek galvenokārt pielietoti satelītu lāzerlokācijā. Gandrīz puse no pasaules satelītu lāzerlokācijas stacijām ir aprīkotas ar A033 notikumu taimeri (skat. http://ilrs.gsfc.nasa.gov/). Mūsu notikumu taimeri tika izmantoti arī: signālu analīzē, LIDAR sistēmās, absolūtajos gravimetros, lāzera saites (Laser Link) komunikācijas sistēmās. Mēs esam atvērti sadarbībai ar potenciālajiem lietotājiem un piedāvājam mūsu pieredzi, lai izstrādātu, uz ilglaicīgu līgumu pamata, individuālām prasībām pielāgotus, specializētus laika mērīšanas instrumentus. Esat laipni aicināti sazināties in@edi.lv