AUTODRIVE projekta ietvaros EDI izstrādāts atteikum noturīgs V2X maršrutizators (Vehicle-to-Everything gateway), kas nodrošina iespēju transportlīdzekļiem uz ceļa sazināties gan savā starpā, gan ar ceļa infrastruktūras iekārtām. EDI V2X maršrutizators realizē ETSI ITS-G5 – Eiropas Telekomunikācijas Standartu Institūta izstrādāto protokolu steku, kas paredzēts inteliģentām transporta sistēmām (IOTS), un trīs dažādus protokolus – IEEE 802.11p (DSRC), LTE (4G) un LoRA (IoT protokols).

Runājot par inteliģentām transporta sistēmām (ITS), parasti vispirms ar tām saprot pašbraucošo auto algoritmus, algoritmus, kas ļauj transportlīdzeklim pieņemt lēmumus un braukt autonomi bez šofera palīdzības.  Bet otrs svarīgs ITS aspekts ir t.s. kooperatīvā braukšana, ko var realizēt, ja satiksmes dalībnieki, piemēram, auto, ceļa infrastruktūra un gājēji, ir aprīkoti ar īpašām tīkla iekārtām, kas ļauj tiem apmainīties ar informāciju. Ja satiksmes dalībniekiem ir pieejama precīza un uzticama informācija par citiem satiksmes dalībniekiem, tie var plānot savu darbību kolektīvi un tādējādi uzlabot kopējo braukšanas efektivitāti, piemēram, uzlabot ceļa posma caurlaidību, samazināt sastrēgumus, uzlabot ekoloģisko situāciju pilsētās. Piemēram, ja auto ir aprīkots ar V2X maršrutizatoru, tas var uzzināt cita auto pozīciju, ātrumu un virzienu, saņemot šo informāciju pa tīklu, un laicīgi pieņemt mērus, lai izvairītos no avārijas situācijām (skat. 1. attēlu).

Kad mēs runājam par pašbraucošajām automašīnām, komunikācija starp automašīnām ir vēl svarīgāka. Tādēļ, ka viena kļūda var novest pie noteiktas nāves. Kļūda, kurai nav vietas auto industrijā. Šāds scenārijs ir ļoti labi ilustrēts 1. attēlā, kurā autonoma mašīna (no labās) tuvojas krustojumam un šķērso to, jo to ļauj luksofors. Bez V2X saziņas šādā scenārijā labākajā gadījumā auto var veikt ārkārtas bremzēšanu tieši pirms krustojuma, jo tā uztveršanas sistēmas nav spējīgas identificēt tuvojošos operatīvo transportu šķēršļa (ēkas) dēļ. Sliktākajā gadījumā var notikt satiksmes negadījums ar traģiskām sekām. Pielietojot V2X tehnoloģiju, ir iespējams zināt iepriekš par tuvojošos operatīvo transportu, kas mainītu pašbraucošā auto darbības – bremzēt un dot ceļu operatīvajam transportam.

EDI radīta tehnoloģija ir unikāla savā nozarē, jo tā nodrošina “fail-aware”, “fail-safe”, “fail-operational”  principus, tādējādi padarot šo tehnoloģiju piemērotu autoindustrijas drošības prasībām un nodrošinot interfeisa agnostisko pieeju  V2X programmatūras izstrādātajiem.

Kontakti: Aleksandrs Ļevinskis

1. attēls: Kooperatīvā braukšana pilsētā

 

2. attēls: EDI V2X maršrutizatora prototipi (2018. un 2019. gada versija)

 

3. attēls: EDI V2X maršrutizatori testa vidē
4. attēls: EDI V2X maršrutizatora prototipa dizains (2020. gada versija)