Dynland ir jauna zemes pārklājuma (LULC) klasifikācijas pieeja, kas domāta praksē pielietojamai LULC karšu veidošanai no tālizpētes attēliem. Tā ir izstrādāta, lai pārvarētu milzīgās problēmas, kas saistītas ar ticamu lauka datu vākšanu klasifikatoru apmācībai, un lai ĢIS profesionāļiem nodrošinātu gan robustu, gan ērti lietojamu rīku.

Pieejas galvenais elements ir unikāls klasterizācijas algoritms, kas neparametriski veido multispektrālu pikseļu kopas, tādējādi izvairoties no: 1) neprecīzu pieņēmumu par klasteru statistiskajām īpašībām izmantošanas; 2) spektra distanču aprēķiniem, kas neņem vērā kopu vietējās īpašības. Algoritms balstās uz pikseļu lokālām īpašībām daudzdimensiju telpā.

Grupēšana sākas ar mazām kopām, kas saistītas ar atsevišķiem attēla pikseļiem. Tas ir iteratīvs process, kura rezultātā apvienojas arvien vairāk klasteru. Visu atkārtojumu rezultāti tiek saglabāti un pieejami nākamajam posmam.

Kad klasifikācija ir pabeigta, tiek izmantota lietotāja saskarne, lai atrasto kopu saistītu ar lietotāja izvēlētajām klasifikācijas kategorijām. Visu pieejamo informāciju par attēla apgabalu var izmantot, lai automatizētu šo procesu. Turklāt lietotājs var manuāli atlasīt sākotnējā attēla pikseli vai reģionu, apskatīt ar tiem saistītās kopas, izvēlēties atbilstošās kopas un saistīt tās ar noteiktu kategoriju. Ja tiek pamanīts, ka klasterī ir pikseļi no vairākām kategorijām, tad var izmantot iepriekšējo iterāciju rezultātus, kurās tā sastāvdaļas vēl nav apvienotas.

Kontakti: Dr. Ints Mednieks; E-pasts: mednieks@edi.lv Tel.: +371 67558112