Starptautiskā konsultatīvā padome

Iestāde

Pārstāvis

Amats

Kontakti

1. RTU Jurģis Poriņš RTU

Telekomunikāciju institūta profesors, RTU Elektronikas un Telekomunikāciju fakultātes dekāns

Jurgis.Porins@rtu.lv
2. LETERA

(SIA “Hanzas Elektronika“, SIA „Ventspils Elektronikas Fabrika, SIA „EUROLCDS“)

Ilmārs Osmanis LETERA Valdes loceklis

SIA “Hanzas Elektronika“ valdes priekšsēdētājs,

SIA „Ventspils Elektronikas Fabrika” valdes loceklis,

SIA „EUROLCDS“ valdes loceklis

Ilmars.Osmanis@HansaMatrix.com

Tālrunis: +371 65 049 099

3. Ekonomikas ministrija Raimonds Aleksejenko Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Raimonds.Aleksejenko@em.gov.lv

Tālrunis: +371 67013167

4. OÜ “Techopolis Group”

Berlīnes Tehniskā universitāte

Stefan Jähnichen Professor at the Department of Computer Science at the Technical University of Berlin stefan.jaehnichen@tu-berlin.de

Tālrunis:+49 (170) 852 8286, +49 (30) 314 73230

5. OÜ “Techopolis Group”

Eindhovenas Tehniskā universitāte

Arthur van Roermund

(Arthur H.M. van Roermund)

Professor at Department of Electrical Engineering at the Eindhoven University of Technology A.H.M.v.Roermund@tue.nl

Tālrunis:+31 40-247 3391

6. LU Valdis Segliņš LU Prorektors eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomā, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Lietišķās ģeoloģijas katedras vadītājs valdis.seglins@lu.lv
7. IZM Jānis Paiders IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta eksperts janis.paiders@izm.gov.lv

Tālrunis: +371 67047936

8. LIKTA Signe Bāliņa LIKTA Prezidente

LU Ekonomikas un vadības fakultātes asociētā profesore

Signe.Balina@lu.lv

Tālrunis: +371  67311821