Starptautiskā konsultatīvā padome

Iestāde Pārstāvis Amats
1. Valeo Jean Luc Di Paola Galloni Vice-Chairman, from the automotive industry
2. Latvijas Informāciju tehnoloģiju klasteris Aiga Irmeja Izpilddirektore
3. Latvijas Organiskās sintēzes institūts Dace Kārkle Direktora vietniece finanšu, administratīvajos un juridiskajos jautājumos
4. Tamperes tehniskā universitāte Minna Lanz Profesore
5. Ekonomikas ministrija Raimonds Lapiņš Valsts sekretāra vietnieks tautsaimniecības jautājumos
6. IZM Jānis Paiders Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietnieks zinātnes jomā
7. TTTech Anna Ryabokon Inovāciju projektu un finansējuma vadītāja
8. Upsalas universitāte Thiemo Voigt Profesors