Dr.sc.comp. Juris Siņica-Siņavskis

Dr.sc.comp. Juris Siņica-Siņavskis

Pētnieks
+371 67558192
[protected]

J. Siņica-Siņavskis strādā EDI vairāk kā 13 gadus, veicot pētījumus attēlu apstrādes jomā. Viņa pētnieciskā darba intereses ir hiperspektrālu, multispektrālu, sintētiskās apertūras radaru attēlu apstrāde, statistiskā modelēšana un tēlu (objektu) atpazīšana. Viņš ir biedrs Latvijas Statistiķu asociācijā (LSA), tālizpētes un fotogrammetrijas biedrībā, IEEE ģeozinātnes un tālizpētes biedrībā (GRSS). Viņš sadarbojas ar nozares ekspertiem, lai izstrādātu algoritmus, kuri efektīvi risina problēmas, izmantojot Python, Matlab, GEE, Qgis, SNAP u.c. lietojumprogramas. 2019. gadā J.Siņica-Siņavskis aizstāvēja promocijas darbu “Multidimensionālu attēlu spektrālo joslu ekvivalentas redukcijas pieejas objektu klasifikācijai” Latvijas Universitātē, un ieguva datorzinātņu doktora grādu.

Nesenie projekti

Nesenās publikācijas

Patenti