Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts

“Uz tālizpēti balstīta meža riska faktoru uzraudzības sistēma (Forest Risk)”

 

Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) Nr.1.1.1.1/21/A/40

Projekta zinātniskais vadītājs Dr.sc.comp. Ints Mednieks

Projekta mērķis ir jaunu tehnoloģiju izstrāde meža stresa faktoru novērtēšanai, uzraudzībai un brīdināšanai par meža riskiem, balstoties uz brīvi pieejamu satelītu datu un mērķtiecīgi ar droniem iegūtu tālizpētes datu apstrādi.

Projektu realizē Elektronikas un datorzinātņu institūts sadarbībā ar  Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava” un SIA “Baltic Satellite Service”.

Ilgums: 21 mēnesis

Meža īpašniekiem ir nepieciešama agrīna meža stresa noteikšana, lai ātri pieņemtu lēmumus par
nepieciešamajiem pasākumiem tā cēloņu novēršanai vai stresa izraisītāju izplatības novēršanai. Lielu mežu platību īpašnieki regulāri veic uzraudzību, lai pārbaudītu meža stāvokli. To galvenokārt veic ar in-situ pārbaudēm, kas ir dārgas un ierobežotas analizējamo parauglaukumu apjoma ziņā. Šo iemeslu dēļ meža stress daudzos gadījumos tiek atklāts pārāk vēlu, izraisot nopietnākus postījumus un ar tiem saistītos zaudējumus. Strauji attīstošos attālās izpētes tehnoloģiju izmantošana ļautu samazināt pārbaudes izmaksas un sniegt tūlītēju informāciju par visu meža resursu stāvokli. Projektā ierosinātā pieeja ir veikt virspusēju meža teritoriju analīzi, pamatojoties uz brīvi pieejamiem satelītu (Sentinel-1 un Sentinel-2) datiem, lai noteiktu reģionus, kuri ir pakļauti stresa faktoriem, kam seko šo teritoriju rūpīga analīze, apkopojot augstas izšķirtspējas datus, kas iegūti, izmantojot dronus, un to apstrādi, izmantojot speciālus programmatūras rīkus.

25.05.2022. Projekta ietvaros veiktas intervijas ar 10 Latvijas organizācijām, kas saistītas ar meža veselību, lai noskaidrotu to viedokli par tālizpētes izmantošanu mežu risku noteikšanai un analīzei, kā arī iespējām šim nolūkam izmantot specializētu programmatūru.

30.06.2022. Iesniegts maksājuma pieprasījums (MP1) par 1.pārskata periodu no 01.03.2022.g līdz 31.05.2022.

21.07.2022. Projekts “Uz tālizpēti balstīta meža riska faktoru uzraudzības sistēma (Forest Risk)”. Kopā ar kolēģiem no Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” un SIA “Baltic Satellite Service” veikta pētījuma teritorijas apzināšana un lauku datu vākšana ar dronu un hiperspektrālo kameru Valgundes pagastā.

Sample captured hyperspectral image

28.09.2022. Iesniegta projekta atskaite/ MP par pārskata periodu no 01.06.2022. līdz 31.08.2022.

 

21.10.2022. Pabeigta 2022.gada datu vākšanas kampaņa Valgundes novadā un uzsākta datu priekšapstrāde.

27.01.2023. Iesniegts maksājuma pieprasījums (MP3) par 3.pārskata periodu no 01.09.2022.g līdz 31.12.2022.

2023.gada 27.martā plkst.10:00 notiek Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta  Nr.1.1.1.1/21/A/040 “Uz tālizpēti balstīta meža riska faktoru uzraudzības sistēma (ForestRisk)” tiešaistes seminārs par projektā iegūtajiem rezultātiem.

Semināra programma:

10:00 – 10:10 “ForestRisk projekta mērķi.Ints Mednieks, EDI.

10:10 – 10:30  “Eiropas meža veselības monitoringa īstenošana un iegūto datu izmantošana Latvijā.” Andis Lazdiņš,  SILAVA.

10:30 – 10:50 “Bojāti koku vainagi kā tālizpētes datu anomālijas”. Linda Gulbe, EDI.

10:50 – 11:10  “Paaugstināta mitruma vai ūdenī stāvošu mežaudžu noteikšanas metodes.Andrejs Grišanovs, BSS.

11:10 – 11:30  “Mežaudžu inventarizācijas parametru prognozēšana, balstoties uz meža resursu monitoringa parauglaukumu un attālās izpētes datiem.” Jānis Ivanovs, SILAVA.

11:30 – 11:50 „Mobilo (dronu) LiDAR datu korelācijas izpēte ar LAI un citiem veģetācijas indeksiem.” Grigorijs Goldbergs, EDI.

Semināra video ieraksts pieejams šeit: https://makonis.edi.lv/s/WTzdgRYR4WaNr67

26.04.2023. Iesniegts maksājuma pieprasījums (MP4) par 4.pārskata periodu no 01.01.2023.g līdz 31.03.2023.

31.05.2023. Veikta projekta īstenošanas attālinātā pārbaudē.

27.07.2023. Iesniegts maksājuma pieprasījums (MP5) par 5.pārskata periodu no 01.04.2023.g līdz 30.06.2023.

Projekta Forest Risk sasniegumi tiek demonstrēti 29.09.2023.g. Zinātnieku nakts 2023 ietvaros.

 

2023.gada 22.novembrī plkst.10:00 notiks Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta  Nr.1.1.1.1/21/A/040 “Uz tālizpēti balstīta meža riska faktoru uzraudzības sistēma (ForestRisk)” tiešaistes seminārs par projektā iegūtajiem rezultātiem.

Semināra programma:

10:00 – 10:20 “ForestRisk projekta galvenie rezultātiInts Mednieks, EDI.

10:20 – 10:40  “Mitro teritoriju noteikšana mežā, izmantojot Sentinel-1 laika rindas.Andrejs Grišanovs, BSS.

10:40 – 11:00 “Bojātu koku vainagu noteikšana, izmantojot drona datus.Linda Gulbe, EDI.

11:00 – 11:20  “Dronu datos balstītas bojājumu detektēšanas algoritmu pārbaudes rezultāti.Jānis Donis, SILAVA.

11:20 – 11:40 „ Mizgraužu bojājumu detektēšanas rezultāti no Sentinel-2 datiem.Grigorijs Goldbergs, EDI.

11:40 – 12:00 “Virszemes, pazemes, stumbra, zaru un celmu biomasas prognozēšana, izmantojot ALS datus un mašīnmācīšanās algoritmus.Jānis Ivanovs, SILAVA.

Reģistrācija semināram:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSen0HiMYie6MLQM0vS5ybvYp6rBuMByFJip-MVLH_5vgsMsdw/viewform

Reģistrētiem dalībniekiem tiks izsūtīta saite dalībai seminārā.

Semināra video ieraksts pieejams šeit:  https://makonis.edi.lv/s/WEagedCdbkAioa4

 

Publikācijas

J.Sinica-Sinavskis and G. Grube, “Forest Stand Volume Estimation by Species from Sentinel-2 and LiDAR Data Using Regression Models,” 2022 18th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC), Tallinn, Estonia, 2022, pp. 1-5. DOI:10.1109/BEC56180.2022.9935590; https://ieeexplore.ieee.org/document/9935590

G.Goldbergs. Comparison of Canopy Height Metrics from Airborne Laser Scanner and Aerial/Satellite Stereo Imagery to Assess the Growing Stock of Hemiboreal Forests. Remote Sens. 2023, 15(6), 1688; https://doi.org/10.3390/rs15061688

Jānis Ivanovs, Mait Lang, Andis Lazdiņš, “The influence of forest tree species composition on the forest height predicted from airborne laser scanning data – A case study in Latvia”.  Vol. 29 No. 1 (2023): Baltic Forestry; https://balticforestryojs.lammc.lt/ojs/index.php/BF/article/view/663

Martins Pukitis, Ints Mednieks, “Classification of satellite images using Dynland technology,” Proc. SPIE 12786, Ninth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2023), 127860E (21 September 2023); https://doi.org/10.1117/12.2681896

Grigorijs Goldbergs and Emīls Mārtiņš Upenieks “Hierarchical Integration of UAS and Sentinel-2 Imagery for Spruce Bark Beetle Grey-Attack Detection by Vegetation Index Thresholding Approach”. MDPI; Journal: Forests, 2024; Volume: 15; Number: 644. Manuscript ID: forests-2908580; doi: 10.3390/f15040644. https://www.mdpi.com/1999-4907/15/4/644

Konferences

J.Sinica-Sinavskis and G. Grube, “Forest Stand Volume Estimation by Species from Sentinel-2 and LiDAR Data Using Regression Models,” 2022 18th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC), Tallinn, Estonia, October 4-6, 2022.

Martins Pukitis, Ints MednieksClassification of satellite images using Dynland technology” „Ninth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of Environment (RSCy2023)” 3-5 April, 2023 – Cyprus.

Janis Ivanovs, Mait Lang “Impact of different tree species composition and seasonality on forest stand height predictions using airborne laser scanning and National forest inventory data”, EGU General Assembly 2023,  Vienna, Austria 23-28 April 2023.

Iesaistītie zinātnieki

  Ph. D. Linda Gulbe
  Ph. D. Linda Gulbe

  Pētniece

  [protected]
  PhD Grigorijs Goldbergs
  PhD Grigorijs Goldbergs

  Pētnieks

  +371 26538962
  [protected]
  Mg. math. Mārtiņš Puķītis
  Mg. math. Mārtiņš Puķītis

  Zinātniskais asistents

  +371 67558278
  [protected]
  Dr. sc. comp. Ints Mednieks
  Dr. sc. comp. Ints Mednieks

  Vadošais pētnieks

  +371 67558112
  [protected]
  Mg. math. Tamāra Laimiņa

  Zinātniskā asistente

  +371 67558202; +371 67558207.
  [protected]

Saistītās ziņas