EDI 23. aprīlī notika tikšanās ar IBM, LIAA un EDI pārstāvjiem – IBM
Tehnoloģiju un intelektuālā īpašuma attīstības Austrumeiropas un
Izraēlas direktoru Spiros Teleoglou, IBM Latvija izpilddirektoru Uģi
Eriņu un LIAA Eksporta veicināšanas nodaļas vecāko projektu vadītāju
Eviju Pudāni. Vizītes laikā EDI pārstāvji Dr. Modris Greitāns un Leo
Seļāvo stāstīja par institūta pētniecisko darbību visumā un konkrēti
bezvadu sensoru un tīklotu iegulto sistēmu sfērā. Spiros Teleoglou
savukārt stāstīja par IBM pētniecības stratēģiju un potenciālo
sadarbību ar Latvijas zinātniekiem. Sekoja diskusija par sadarbības
iespējām un virzieniem. Abas puses piekrita, ka nākotnē būtu vērts
tikties un apspriest sadarbību pieaicinot jau konkrētu pētniecības
novirzienu speciālistus.