Datorredzē balstīti risinājumi robotu sistēmām

  • Mākslīgais intelekts, mašīnmācīšanās, dziļa mācīšanās
  • Rūpniecisko manipulatoru vadība
  • Patvaļīgi izmētātu objektu atpazīšana un lokalizācija (piem., atkritumu šķirošana)
  • Automatizēta nezāļu ravēšana
  • U.c.