Attēlu apstrādes algoritmi satelītu u.c. datu apstrādei

  • Zemes pārklājuma klasifikācija
  • Mežu kartēšana un klasifikācija
  • Purvu un kūdrāju klasifikācija
  • Plūdu simulācijas no LiDAR datiem
  • Koksnes krājas novērtēšana

Dronu tehnoloģijas

  • Datu ieguve un apstrāde