2015. gada 7.oktobrī Institūta Konferenču zāle norisinājās Valsts pētījumu programmas “Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai & viedai pilsētai un sabiedrībai” (SOPHIS) 1. posma norises gaitas un rezultātu apspriešanas seminārs

Semināru atklāja VPP SOPHIS vadītājs Dr.sc.comp. Modris Greitāns (EDI) ar prezentāciju par VPP SOPHIS izaicinājumiem un paveiktā kopsavilkumu. Seminārā gaitā klausītāji tika iepazīstināts ar programmas 1. posmā projektos paveikto.

Seminārā uzstājās:

1. projekta „Kiberfizikālo sistēmu tehnoloģiju attīstība un to pielietojumi medicīnā un viedā transporta jomā” vadītājs Dr.sc.comp. Leo Seļāvo (EDI)

2.projekta „Uz ontoloģijām balstītas tīmekļa videi pielāgotas zināšanu inženierijas tehnoloģijas” vadītājs Dr.habil.sc comp. Jānis Bārzdiņš (LU MII), apakšprojekta vadītājs Dr. habil sc.ing. Jānis Grundspeņķis (RTU DITF),
apakšprojekta vadītājs Dr.sc.comp. Guntis Arnicāns (LU DF).

3.projekta „Biofotonika: attēlošana, diagnostika un monitorings” vadītājs Dr.habil.phys. Jānis Spīgulis.(LU ASI),apakšprojekta vadītājs Dr.phys. Uldis Rubīns (LU ASI)

4.projekta “Tehnoloģijas drošai un uzticamai gudrajai pilsētai” vadītājs Dr.sc.comp. Ints Mednieks (EDI), apakšprojekta vadītājs Dr.sc.ing. Jurģis Poriņš (RTU TI),apakšprojekta vadītājs Gatis Šūpols

Semināra programma

Semināra noslēgumā norisinājās diskusijas demonstrācijas. Semināra ietvaros tiks demonstrēta arī EuroLCDs meitasuzņēmuma SIA “LightSpace Technologies” 3D volumetriskā displeja darbība 3D objektu reāla laika dinamiskā attēlošanā.