2022.gada 19. maijā no plkst. 11:30 līdz 17:30 ielūdzam Jūs uz klātienes DIH-World “EDI Diena 2022” pasākumu, lai iepazīstinātu ar DIH-world projektu, jaunākajiem EDI zinātniskajiem projektiem un tehnoloģijām, un to, kā uzņēmumi var iegūt līdz pat 90k EUR finansējumu industriālo procesu digitalizācijai, un daudz ko citu.
Vairāk informācijas un reģistrācija uz pasākumu šeit: https://events.edi.lv/

Pasākuma programma:
Ierašanās
11:30 – 12:00 – Ierašanās, tīklošanās, kafija, uzkodas

Ievads
12:00-12:05 – Pasākuma atklāšana (M.Greitāns un K.Ozols)
12:10 – 12:15 – Kas ir DIH-world projekts? un kā uzņēmumi var saņemt finansējumu procesu digitalizācijai (K.Ozols)
12:15 – 12:35 – Jaunākie EDI zinātnes/tehnoloģiju sasniegumi ceļā uz zaļāku un digitālāku ražošanu un produktu attīstību (M.Greitāns)
12:35 – 12:50 – EDI DIH piedāvātie pakalpojumi un tehnoloģijas (K.Ozols)
12:50 – 13:00 – Jautājumi un atbildes / Diskusija

1. panelis — EDI jaunāko tehnoloģiju piedāvājums uzņēmējiem
13:00 – 13:10 – Viedie roboti industrijas digitalizācijai (J.Ārents)
13:10 – 13:20 – Uz mākslīgo intelektu balstīta robota sistēma atkritumu šķirošanai (R.Kadiķis)
13:20 – 13:30 – Lietu interneta testa gultne ātrākai ierīču izstrādei un testēšanai (J.Judvaitis)
13:30 – 13:40 – Heterogēnas sistēmas reāllaika kontrolei un algoritmu paātrināšanai (R.Novickis)
13:40 – 14:00 – Jautājumi un atbildes / Diskusija

Pusdienas
14:00 – 15:00 – Tīklošanas pusdienas

2. panelis — Veiksmīgas sadarbības piemēri starp EDI un uzņēmumiem
15:00 – 15:10 – Transportlīdzekļu detektēšanas un atpazīšanas sistēmas specifiskiem pielietojumiem (A.Andrejevs)
15:10 – 15:20 – Deflexio – reāla laika sensoru sistēma deformāciju uzraudzībai būvniecībā (E.Bēriņš)
15:20 – 15:30 – Ultra platjoslas radara pielietojumi un izaicinājumi (V.Riekstiņš)
15:30 – 15:40 – Dynland tehnoloģija zemes pārklājuma klasificēšanai, izmantojot satelītu datus un palīgdatus (I.Mednieks)
15:40 – 16:00 – Jautājumi un atbildes / Diskusija

Noslēgums un demonstrācijas
16:00 – 16:05 – Oficiālās daļas noslēgums (K.Ozols)
16:05 – 17:30 – Tīklošana, tehnoloģiju demonstrācijas, kafija, uzkodas neformālā gaisotnē

Demo1: Lietu interneta platforma betona sacietēšanas procesu reāla laika uzraudzībai
Demo2: Dzelzceļa pārbrauktuves automatizēta uzraudzības sistēma
Demo3: Ietvars automātiskai paātrinātāju plūsmu radīšanai un tipveida, uz programmatūru balstītas kontroles nodrošināšanai
Demo4: Sensorais apģērbs pareizām fiziskām aktivitātēm ar atgriezenisko saiti
Demo5: Pārnēsājams radars ledus biezuma mērīšanai