2010. gads

20. decembrī

Radisson Blue Hotel Daugava, Rīgā, notiek Izglītības un zinātnes ministrijas organizēta konference “Valsts pētījumu programmas: plānotais, paveiktais un nākotnes perspektīvas”. Ņemot vērā institūta aktīvo iesaistīšanos Valsts Pētījumu programmās jau no pirmās programmu pastāvēšanas dienas, konferencē piedalās arī EDI pārstāvji.

17. decembrī

Institūts uzņem Ventspils augstskolas (VeA) un tās Inženierzinātņu zinātniskā institūta “Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas centrs” delegāciju VeA rekotra p.i. Dr. Aigara Krauzes vadībā. Tikšanās laikā viesi tiek iepazīstnāti ar insitūtu un tā darbību, kā arī apspriestas iespējas nākotnē sadarboties elektronikas, datorzinātņu un IT jomās.

13. decembrī

EDI direktors Valsts izglītības un attīstības aģentūrā paraksta piecas vienošanās par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu īstenošanu Institūtā laika posmā no 2011. gada 01. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim:

  • Nr.2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/078 „Augstas jutības superplatjoslas radiolokācijas tehnoloģija”;
  • Nr.2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086 „Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punkta tehnoloģija”;
  • 2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084 „Daudzfunkcionāla signālu laika analizatora eksperimentāla izstrāde”;
  • 2DP/2.1.1.1.0/APIA/VIAA/098 „Multimodālās biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai”;
  • Nr.2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/012 „Atbalsts EDI starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās”.

7. decembrī

EDI pētnieki piedalās Valsts Pētījumu programmas “Inovatīvu daudzfunkcionālu materiālu, signālapstrādes un informātikas tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgiem zinātņu ietilpīgiem produktiem” projektu publiskā apspriešana, kas notiek 2010. gada 7. decembrī 10:00 Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta konferenču zālē, Ķengara ielā 8.

24. novembrī

EDI viesojas Stockholm School of Economics (SSE) in Riga studenti, lai iepazītos ar EDI pētniecības virzieniem un izvēlētos kursa darba tēmas priekšmetā innovation and creativity project. Seminārs norisināsies A auditorijā 9:00.

23.-24. novembrī

Cietvielu Fizikas institūtā (CFI) notiek Valsts Pētījumu Programmas projektu seminārs. Tajā piedalās arī EDI pētnieki, iesaistīti projektā Nr 2: “Inovatīvas signālapstrādes tehnoloģijas viedu un efektīvu elektronisko sistēmu radīšanai”, uzstājās ar 4 prezentācijām un aktīvi piedalās diskusijās ar materiālzinātniekiem, tai skaitā par CFI radīto elastīgo materiālu spiediena izmaiņas konstatēšanai. Kopumā programmā tiek īstenoti 6 projekti, kuros piedalās EDI, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā Universitāte un citas organizācijas.

1.-5. novembrī

EDI pētnieki uzstājas starptautiskā konferencē SENSYS2010 Cīrihē. EDI pētnieki Atis Elsts, Ģirts Strazdiņš, Kārlis Priedītis un Leo Seļāvo uzstājas augsta ranga starptautiskajā konferencē SENSYS 2010, kas notiek no 1. līdz 5. novembrim Cīrihē, Šveicē. Konferencē pētnieki dalās pieredzē un stāsta par jaunākajiem sasniegumiem iegultajās un sensoru sistēmās. Mūsu pētnieki pie sava stenda stāsta par MansOS operētājsistēmu un par virziena darbības antenām, kas izstrādātas ESF līdzfinansētā projekta “Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs (VieSenTIS)” un Valsts pētījumu programmas „INOVATĪVO DAUDZFUNKCIONĀLO MATERIĀLU, SIGNĀLAPSTRĀDES UN INFORMĀTIKAS TEHNOLOĢIJU IZSTRĀDE KONKURĒTSPĒJĪGIEM ZINĀTŅU IETILPĪGIEM PRODUKTIEM” projekta Nr.2 „Inovatīvas signālapstrādes tehnoloģijas viedu un efektīvu elektronisko sistēmu radīšanai” ietvaros, kā arī sadarbojoties ar LU.

20. oktobrī

Atomfizikas un Spektroskopijas Institūtā, Šķūņu ielā 4, 1.stāvā, Rīgā no 15:00 līdz 19:00 divas pētniecības grupas stāstīs par savu darbu un sasniegumiem: Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētniecības grupa (VieSenTIS, EDI) un Biofotonikas pētniecības grupa (ASI).

Semināra apmeklētājus lūdzam iepriekš pieteikties portālā http://selavo.lv/viesentis, jo vietu skaits ir ierobežots. Gaidīsim visus interesentus, it īpaši maģistrantus un doktorantus, kas darbojas vai vēlas sadarboties šajās jomās.

16.septembrī

Apsveicam EDI vadošo pētnieku Dr.hab. Sc. Comp. Aldi Baumu ar viņa monogrāfijas
“Datoru arhitektūra un organizācija.” 236 lpp. izdevniecība “VEITERS KORP” izdošanu.

15. septembrī

Sveicam mūsu kolēģus:

Rihardu Fuksi

Mihailu Pudžu

Rinaldu Ruskuli

AR IESTĀŠANOS DOKTORANTŪRĀ, UN VĒLAM PANĀKUMUS ZINĀTNĒ!

8.-11.septembrī

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas vadošais pētnieks Modris Greitāns un pētnieks
Rihards Fuksis no 8 – 11. Septembrim piedalījās 12. ACM seminārā MM&Sec (Multimedia & Security) Romā, Itālijā. Semināra Biometrijas sesijā tika sniegta prezentācija par rakstu “Palm Vein Biometrics Based on Infrared Imaging and Complex Matched Filtering”.

7.-10.septembrī

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas asistents Gatis Šūpols no 7. līdz 10. septembrim piedalās konferencē “7th IEEE International Conference on Signals and Electronic Systems” (ICSES 2010), kas notiek Glivicē, Polijā. Konference ir nozīmīgs notikums signālu un elektronikas sistēmu jomā Polijā, kas kopš 2000.gada tiek rīkota reizi 2 gados. Konferencē tiks prezentēts raksts “Analytic Model and Bilateral Approximation for Clocked Comparator”, kas tapis ar Modra Greitāna un Evalda Hermaņa līdzdalību.

23.-27.augustā

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas vadošais pētnieks Modris Greitāns un pētnieks Rolands Šāvelis no 23. līdz 27. augustam piedalījās EURASIP (European Association for Signal Processing) rīkotajā konferencē “European Signal Processing Conference” (EUSIPCO-2010) Ālborgā, Dānijā, kas ir viena no nozīmīgākajām signālapstrādes jomā Eiropā. Konferences plakātu sesijā tika prezentēts raksts “Reconstruction of sequences of arbitrary-shaped pulses from its low-pass or band-pass approximations using spectrum extrapolation”.

15. jūlijā

2010.gada 15.jūlijā Izglītības un zinātnes ministrija apstiprinājusi EDI projekta iesniegumu „Atbalsts EDI starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās”. Projektu īstenos no 2011. līdz 2013. gadam. Šī projekta īstenošana sekmēs jaunu zinātnisko kontaktu veidošanu, veicinās starptautiskās sadarbības projektu pieteikumu sagatavošanu un atbalstīs EDI zinātnisko darbinieku dalību nozīmīgos starptautiskos zinātniskos pasākumos.

7.- 9. jūlijā

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas pētnieka v.i. Artis Mednis no 7. līdz 9. jūlijam piedalījās konferencē “Networked Digital Technologies” (NDT 2010), kas notika Prāgā, Čehijas Republikā, un sesijā “Intelligent agent-based systems, cognitive and reactive AI systems” prezentēja rakstu “RoadMic: Road Surface Monitoring Using Vehicular Sensor Networks with Microphones”, kas tapis ar Ģirta Strazdiņa, Mārtiņa Liepiņa, Andra Gordjušina un Leo Seļāvo līdzdalību ESF projekta VieSenTIS (2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/020) ietvaros.

2. jūlijā

Sveicam mūsu kolēģus:

Rihardu Fuksi

Mihailu Pudžu

Zandu Seržāni

Rinaldu Ruskuli

Artūru Seļivānovu

Georgiju Kanoniru

Jakovu Savarovski

AR MAĢISTRA GRĀDA IEGŪŠANU!

1. jūlijā


1960. gadā, pamatojoties uz toreizējās Latvijas PSR Ministru padomes
31. maija Lēmumu Nr.283, Zinātņu akadēmijas ietvaros tika nodibināts
„Elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūts”.

Ir pagājuši 50 gadi, un institūts, tagad jau kā „Elektronikas un datorzinātņu institūts”, sveic visus savus bijušos un esošos darbiniekus un aicina uz Institūta jubilejas svinībām 2010. gada 01. jūlijā Rīgā, Dzērbenes ielā 14!

Svinību programma

18. jūnijā

EDI uzņem Jēkabpils Agrobiznesa koledžas audzēkņus, lai tos iepazīstinātu ar institūtu un tā darbību, kā arī par iespējām nākotnē darboties IT jomā.

16. jūnijā

Ekskursijā uz EDI dodas RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes 2. kursa bakalauru studenti, lai iepazītos ar laboratoriju darbu un tajās strādājošo darbinieku piedāvātajām tēmām bakalauru darbu izstrādei institūtā.

5.-11. jūnijā

No 5. līdz 11. jūnijam institūtā OSMOZES projekta ietvaros viesojas zinātnieki Laurent Fesquet un Taha Beyrouthy no TIMA laboratorijas (Francija). Projekta mērķis ir apvienot Latvijas un Francijas zinātnieku pūles, lai radītu miniatūras un energoefektīvas datu ieguves un apstrādes sistēmas, kas balstās uz notikumvadītu, signālatkarīgu pieeju un ir iebūvētas specializētās asinhroni veidotās mikroshēmās.

18.-20. maijā

Kauņā un Viļņā notiek 14. starptautiskā konference „Electronics 2010” (http://www.ee.ktu.lt/page.php?2). Konferences plenārsēdē, kā arī signalapstrādes un augsto frekvenču sekcijās piedalās un uzstājas (ziņo par saviem pētījumiem) EDI zinātniskie darbinieki V.Pētersons, G.Šūpols, A.Ševerdaks, U.Grunde, A.Skaģeris I. Mednieks, J. Siņica-Siņavskis.

11.maijā

EDI direktors Modris Greitāns viesojas RTU, kur Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes 2. kursa bakalauru studentus iepazīstinās ar institūtu, tā darbību un sasniegumiem, kā arī par iespējām studentiem savus akadēmiskos darbus izstrādāt institūtā.

23. aprīlī

Rīgā plānotās IBM pārstāvju vizītes ietvaros, plkst. 11:45 Institūtā notiek tikšanās ar IBM un LIAA pārstāvjiem- IBM Tehnoloģiju un intelektuālā īpašuma attīstības Austrumeiropas un Izraēlas direktoru Spiros Teleogleou, IBM Latvija izpilddirektoru Uģi Eriņu, LIAA direktora vietnieku Māri Ēlertu un LIAA Eksporta veicināšanas nodaļas vecāko projektu vadītāju Eviju Pudāni.

Vizītes mērķis ir prezentēt iespējamo sadarbības modeli un virzienus kopīgiem izpētes projektiem.

23. aprīlī

Sākot no plkst.13.00 Institūtā tiek rīkota nu jau par tradīciju kļuvusī Lielā pavasara talka! Visiem interesentiem ar jautājumiem vai priekšlikumiem lūgums vērsties pie savas struktūrvienības vadītāja vai personīgi direkcijā!

16. aprīlī

Plkst.15:00 auditorijā „A” tiek sasaukta EDI zinātnieku pilnsapulce.
Pilnsapulces darba kārtībā:
1. Direktora pārskats par Institūta 2009.gada darbības rezultātiem un
2010.gada perspektīvām.
2. EDI Zinātniskās padomes priekšsēdētāja atskaite par ZP darbu 2009.gadā.
3. Dažādi.

24.martā

SIA Lattelecom telpās notiek gadskārtējā Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas (LEtERA) biedru pilnsapulce. LEtERA ir dibināta 1995.gada jūnijā un tajā kā brīvprātīgā un neatkarīgā apvienībā ir apvienojušies uzņēmumi, pētniecības un izglītības iestādes, kuru darbība saistīta ar elektronikas un elektrotehnikas, informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas nozari, lai kopīgi noteiktu un aizstāvētu savas intereses, kā arī lai sekmētu Latvijas elektronikas un elektrotehnikas nozares nostiprināšanu, attīstību un popularizēšanu. LEtERA pilnsapulcē EDI direktors Dr. Modris Greitāns sniedz īsu prezentāciju par Institūta darbību iepriekšējā gadā, kā arī savu redzējumu par LEtERA kopēji risināmiem jautājumiem.

22. martā

Izglītības un zinātnes ministrijā notiek ESA (Eiropas Kosmosa aģentūra) rīkotais audits, kurā ar prezentāciju HIGH-PERFOMANCE EVENT TIMERS FOR SATELLITE LASER RANGING” piedalās institūta vadošais pētnieks Jurijs Artjuhs.

9. martā

Izglītības un zinātnes ministrijā ir iesniegti 5 projektu pieteikumi atklātā projektu iesniegumu atlasē ERAF 2.1.1.1. aktivitātē “Atbalsts zinātnei un pētniecībai”, no kuriem četru projektu iesniedzējs ir EDI, bet viena – Vides risinājumu institūts, kurā EDI piedalās kā sadarbības partneris:

  • „Multimodālās biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai”;
  • „Daudzfunkcionāla signālu laika analizatora eksperimentāla izstrāde”;
  • „Augstas jūtības superplatjoslas radiolokācijas tehnoloģija”;
  • „Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punkta tehnoloģija”;
  • „Attālās izpētes tehnoloģiju pielietojums bebru uzpludinājumu identificēšanai un ietekmes uz mežaudzi novērtēšanai” (projekta iesniedzējs – Vides risinājumu institūts).

5. martā

Institūtā viesojas Rīgas Tehniskās universitātes prof. Elmārs Beķeris un plkst. 15:00 B207 telpā notiek viņa vadīta lekcija-diskusija par tēmu: “Mazliet par haotiskām svārstībām un to pielietojumu meklējumiem radioelektronikā” (pasākuma ilgums ~1,5h).