2012. gads

12.decembris

Viesnīcā Days Hotel Riga VEF (Brīvības ielā 199c) 12.decembrī no 15:00 līdz 19:00 notiks Sestais Latvijas Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu seminārs. Notiks arī sistēmu prototipu demonstrācijas.

Gaidīsim visus interesentus, it īpaši maģistrantus un doktorantus, kas darbojas vai vēlas sadarboties šajās jomās.

Semināra apmeklētājus lūdzam iepriekš pieteikties portālā http://selavo.lv/viesentis

Seminārs notiek ESF līdzfinansētā projekta „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs (VieSenTIS)”,Nr.2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/020 ietvaros. Projekta zinātniskais vadītājs Ph.D. datorzinātnēs Leo Seļāvo.

Semināra programma.

22.novembris

Zinātnes kafejnīca ceturtdien, 22.novembrī plkst. 18:00 Eiropas Savienības mājā Sarunu istabā Aspazijas bulvārī 28, Rīgā ”Inteliģentie roboti, viedie sensori un to tīkli”.

Kafejnīcas pasākumu vadīs Dr.Juris Šteinbergs – zinātnieks un populāra TV raidījumu seja. Kafejnīcas diskusijā kā eksperti piedalīsies arī Institūta vadošais pētnieks Dr.Leo Seļāvo un institūta direktors Dr.Modris Greitāns.

13.-16.novembris

Starptautiskā izstādē Electronica 2012, Minhenē Institūta darbinieki vadošais pētnieks Leo Seļāvo, asistenti Vilnis Pētersons un Juris Siņica-Siņavskis un elektronikas inženieris Armands Mezeriņš popularizē Institūta tēlu, iepazīstina ar Institūtā veiktajiem pētījumiem un realizētajām iekārtām:

 • High-performance timing system (Event Timer: A033-ET);
 • Comparator type sampling converter;
 • EdiMote: a tool for prototyping and profiling of network edembedded systems and sensor;
 • Mans OS: easy to use, portable and resource efficient operating system for networked embedded devices;
 • Increasing the reliability of biometric verification by using 3D face information and palm vein patterns;
 • X-ray image processing for industrial applications;
 • Multispectral and LiDAR data processing software package.

8.novembris

Latvijas Neatkarīgās Televīzijas (LNT) raidījumā „900 Sekundes” plkst:07:00 sižets, kura laikā skatītāji tiks plašāk iepazīstināti ar Institūtā īstenotajiem pētījumu projektiem.

7.novembris

Institūtā viesojas uzņēmuma „CIPAL TELECOMMUNICATION” pārstāvji Thami Msimango un Oswell Poto, lai klātienē iepazītos ar Institūtā veiktajiem zinātniskajiem pētījumiem un Institūta sasniegumiem.

17.-19. oktobris

Kiberfizikālo sistēmu laboratorijas pētnieks Artis Mednis piedalās starptautiskajā zinātniskajā konferencē “6th International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT 2012)” Tbilisi (Gruzijā), kur sesijā “Communication, Network and Hardware” uzstājas ar prezentāciju “Embedded Solution for Road Condition Monitoring Using Vehicular Sensor Networks”. Konferencē prezentētais zinātniskais darbs veikts kopā ar Ati Elstu un Leo Seļāvo.

16.oktobris

Latvijas Neatkarīgās Televīzijas (LNT) raidījumā „Labvakar, Latvija!” plkst:17:55 sižets, kura laikā skatītāji tiks plašāk iepazīstināti ar Institūtā īstenotajiem pētījumu projektiem.

15.oktobris

Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes fizikas bakalaura programmas 1. semestra studenti iepazīstas ar Institūta laboratorijām un pētījumiem informāciju, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģijās, viedās integrētās datu savākšanas, apstrādes un pārraides sistēmās, un perspektīvajiem pētījumiem kiberfizikālās sistēmās un biomedicīnisko signālu ieguvē un apstrādē.

12.oktobris

Laikraksta „Dienas bizness” 12.oktobra numurā lasiet rakstu par Elektronikas un datorzinātņu institūtā īstenotajiem pētījumu projektiem, aktuālajām problēmām Latvijas zinātnē un citiem ar zinātnes attīstību svarīgiem jautājumiem.

5.-6. oktobris

ERAF līdzfinansētā projekta „Multimodālas biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” Nr.2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098 izpildītāji M.Greitāns, R.Fuksis, M.Pudžs, R.Ruskuls, A.Kadiķis, D.Barkāns un T.Eglītis piedalās Starptautiskajā izgudrojumu izstādē “MINOX 2012”, kas notiek Rīgā, Kaļķu ielā 1, prezentējot izgudrojumu “Plaukstas biometrisko parametru atpazīšanas sistēma”. Projektam tiek piešķirta “Dienas biznesa” speciālbalva.

3.-5.oktobris

Trīspadsmitajā Baltijas Elektronikas konferencē “Biennial Baltic Electronics Conference” (BEC2012) Tallinā, Igaunijā. Konferences sesijā ar rakstu prezentācijām piedalās vairāki Institūta darbinieki:

 • diskrētās signālu apstrādes laboratorijas asistents Atis Hermanis prezentē rakstu “Grid shaped accelerometer network for surface shape recognition”, par kuru ieguva labākā raksta diplomu;
 • diskrētās signālu apstrādes laboratorijas asistents Kaspars Ozols prezentē rakstu “EEG Data Acquisition System Based on Asynchronous Sigma-Delta modulator”;
 • laika mērīšanas laboratorijas vadošais pētnieks Ints Mednieks prezentē rakstu “A method for the correction of rural multispectral aerial image mosaics”;
 • laika mērīšanas laboratorijas pētniece Jekaterina Bule prezentē divus rakstus “Determination of correction function for reducing integral non-linearity of DSP-based Event Timer” (autori J.Artjuhs, J.Buls, J.Bule) un “Event Timer application for high-precision measurement of overlapping time intervals under online controllable gating of STOP pulses” (autors J.Buls);
 • laika mērīšanas laboratorijas asistents Jakovs Savarovskis prezentē rakstu “Method for measuring pulse width, which is less than the dead time of measurement instrument “;
 • laika mērīšanas laboratorijas asistents Juris Siņica-Siņavskis prezentē rakstu „Using Consolidated Covariance Image for Discrimination of Habitats”;
 • laika mērīšanas laboratorijas elektronikas inženieris Armands Mezeriņš prezentē rakstu ”Reliability enhancement of event timer calibration by using a dual PLL for the calibrating signal generation”.

1.oktobris

Latvijas radio 1.programmā (LR1) raidījumā „Zināmais nezināmajā” plkst:14:05 Institūta darbinieki iepazīstinās klausītājus ar Institūta sasniegumiem pētniecībā un patreiz īstenotajiem pētniecības projektiem.

24.-30.septembris

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas asistents Artūrs Seļivanovs no 24. līdz 30. septembrim piedalās starptautiskā konferencē “Проблемы информатики и моделирования (ПИМ-2012)” (http://pim.net.ua/), Jaltā, Ukrainā. Konferences sesijā Artūrs Seļivanovs prezentē rakstu “Computer Manageable System of Discrete Stroboscopic Converter” un iegūst diplomu kā jaunākais konferences dalībnieks.

30.septembris

Latvijas televīzijas 1.programmā (LTV1) raidījumā „Eirobusiņš” plkst:16:30 reportāža par Institūtā īstenotajiem Eiropas savienības struktūrfondu līdzfinansētajiem projektiem.

28.-29.septembris

Norisinās Latvijas Datortīklu Skola (LDS)- plaša mēroga publiskais pasākums Latvijā, informācijas tehnoloģiju nozarē, kas notiek divreiz gadā.

Kā Institūta pārstāvis LDS piedalās vadošais pētnieks Dr.sci.comp. Mihails Broitmans, kurš pasākuma laikā iepazīstina IT speciālistus ar Institūtā īstenotajiem pētniecības projektiem un Institūta darbinieku gūtajiem panākumiem.

Galvenie LDS uzdevumi: popularizēt modernu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ieviešanu, pieredzes apmaiņa IT projektu realizācijā, IT-iekārtu, programmatūru un jaunāko mūsdienu saziņas līdzekļu prezentācijas. LDS laikā speciālisti no vietējiem un ārvalstu vadošiem IT uzņēmumiem dalās ar jaunākajām tendencēm, tehnoloģijām un produktiem dažādās IT jomās.

28.septembris

Viesnīcā Days Hotel Riga VEF (Brīvības ielā 199c) no 15:00 līdz 19:00 notiks Piektais Latvijas Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu seminārs.

Gaidīsim visus interesentus, it īpaši maģistrantus un doktorantus, kas darbojas vai vēlas sadarboties šajās jomās.

Semināra apmeklētājus lūdzam iepriekš pieteikties portālā http://selavo.lv/viesentis

Seminārs notiek ESF līdzfinansētā projekta „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs (VieSenTIS)”,Nr.2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/020 ietvaros. Projekta zinātniskais vadītājs Ph.D. datorzinātnēs Leo Seļāvo.

Semināra programma.

25-27.septembris

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas zinātniskais asistents Kaspars Ozols un Kiber-fizikālo sistēmu laboratorijas zinātniskais asistents Krišjānis Nesenbergs no 25. līdz 27.septembrim piedalās starptautiskajā partneru tikšanās pasākumā “ICT Proposers Day 2012” Varšavā, Polijā. Pasākuma laikā, popularizējot institūta tēlu, tiek prezentēti sasniegtie zinātniskie rezultāti un kompetences. Pasākuma laikā tiek meklēti un veidoti jauni, starptautiski sadarbības kontakti un partneri.

27.-31.augusts

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas vadošais pētnieks Modris Greitāns un pētnieks Rolands Šāvelis no 27. līdz 31. augustam piedalās EURASIP (European Association for Signal Processing) rīkotajā konferencē “European Signal Processing Conference” (EUSIPCO-2012) Bukarestē, Rumānijā. Konferences plakātu sesijā tiks prezentēts raksts “Signal Sampling According to Time-Varying Bandwidth”.

6.-8. augusts

Līgatnes novada “Ratniekos” notiek otrās LU un LMT Datorzinātņu dienas (http://www.datorzinatnudienas.lu.lv/). Triju dienu laikā 80 konferences dalībniekiem tiek dota iespēja noklausīties gandrīz 30 referātus satelītattēlu analīzes, neironu tīklu, kvantu skaitļošanas, bezvadu sensoru tīklu, signālapstrādes, RFID tehnoloģiju, datorlingvistikas, video apstrādes un citās tēmās.

Elektronikas un datorzinātņu institūts konferencē tiek pārstāvēts ar pieciem referātiem:

 • Sensoru programmēšana kā saliekamattēls (Leo Seļāvo);
 • Bezvadu sensoru tīklu programmēšana nespeciālistiem (Atis Elsts);
 • Neregulārā signālapstrāde un pielietojumi (Kaspars Sudars);
 • Transporta līdzekļa aktivitātes režīma detektēšana, izmantojot iegultas iekārtas ar akselerometriem (Artis Mednis);
 • Video apstrādes algoritms transporta plūsmas monitorēšanai (Roberts Kadiķis).

Jau otro gadu Leo Seļāvo piedalās arī konferences organizēšanā kā programmas komitejas loceklis.

10.-12. jūlijs

Kiberfizikālo sistēmu laboratorijas pētnieks Artis Mednis piedalās starptautiskajā zinātniskajā konferencē “2nd International Conference on Digital Information Processing and Communications (ICDIPC 2012)” Klaipēdā (Lietuvā), kur sesijā “Information Security” uzstājas ar prezentāciju “RFID Communication: How Well Protected Against Reverse Engineering?”. Konferencē prezentētais zinātniskais darbs veikts kopā ar Reinholdu Zviedri.

21. jūnijs

Sveicam mūsu kolēģus

MĀRI BEČU

ATI HERMANI

ar maģistra grāda iegūšanu!

19. jūnijs

Elektronikas inženieris Nikolajs Agafonovs pārstāv EDI starptautiskajā seminārā “1st International Workshop on Vehicular Communications and Applications” (VCA 2012), kas norisinās Ayia Napa pilsētā, Kiprā. Tiek prezentēta publikācija “Accessible, customizable, high-performance IEEE 802.11p vehicular communication solution” par 802.11p risinājuma izveidošanu un testēšanu reālos apstākļos.

19. jūnijs

Sveicam mūsu kolēģus

ALĪNU TARANOVSKU

RŪDOLFU CĪRULI

RIHARDU DZIEDĀTĀJU

TEODORU EGLĪTI

JĀNI ŠNEIDERU

ar bakalaura grāda iegūšanu!

14.- 17. jūnijs

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas vadošais pētnieks Modris Greitāns piedalās ICT COST Action IC1106 “Integrating Biometrics and Forensics for the Digital Age” programmas vadības sēdē.

2. jūnijs

Zinātniskais asistents Atis Elsts pārstāv EDI darbseminārā “Third International Workshop on Software Engineering for Sensor Network Applications” (SESENA12), kas norisinās Cīrihes Universitātē, Šveicē. Tiek nolasīts referāts “A User-Centric Approach to Wireless Sensor Network Programming Languages” par sensoro tīklu progammēšanas valodu SEAL un tās attīstības perspektīvām.

29. maijs

2012. gada 29. maijā plkst. 15:00 “A” auditorijā notiek informatīvais seminārs par
ERAF projekta 2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084
“Daudzfunkcionāla signālu laika analizatora eksperimentāla izstrāde” (SiLA)
tekošajiem rezultātiem.

Semināra programmā:
1. Zinātniski metodiskie Analizatora uzbūves pamati: pētījumu galvenie
uzdevumi un sasniegtie rezultāti (Jevgeņijs Buls)
2. Jaunu metožu un rīku eksperimentālie pētījumi analogu signālu attēlošanā ar notikumu
plūsmām (Jakovs Savarovskis)
3. Augstas stabilitātes GPS pieskaņojamās atbalsta frekvences ģeneratora
moduļa izstrāde un izpēte (Armands Mezeriņš)

Gaidīsim visus interesentus!

28. maijs

Latvijas Universitāte, Elektronikas un datorzinātņu institūts un Latvijas Statistiķu asociācija

rīko semināru “KONSOLIDĒTĀS KOVARIĀCIJAS UN TO PIELIETOJUMI BIOTOPU ANALĪZĒ”

Autori: Romāns Dinuls, Aivars Lorencs, Ints Mednieks

Seminārs notiek pirmdien, 28.05.2012., 14:30, 108. auditorijā, LU Fizikas un Matemātikas fakultātē (Matemātikas nodaļā), Zeļļu iela 8.

21. maijs

Viesnīcā Days Hotel Riga VEF (Brīvības ielā 199c) no 15:00 līdz 19:00 notiek Ceturtais Latvijas Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu seminārs.

Gaidīsim visus interesentus, it īpaši maģistrantus un doktorantus, kas darbojas vai vēlas sadarboties šajās jomās.

Semināra apmeklētājus lūdzam iepriekš pieteikties portālā http://selavo.lv/viesentis

Seminārs notiek ESF līdzfinansētā projekta „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs (VieSenTIS)”,Nr.2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/020 ietvaros. Projekta zinātniskais vadītājs Ph.D. datorzinātnēs Leo Seļāvo.

10. maijs

Plkst.15:00 auditorijā „A” tiek sasaukta EDI zinātnieku pilnsapulce.
Pilnsapulces darba kārtībā:
1. Direktora pārskats par Institūta 2011.gada darbības rezultātiem un
2012.gada perspektīvām.
2. EDI Zinātniskās padomes priekšsēdētāja atskaite par ZP darbu 2011.gadā.
3. Dažādi.

16-19. aprīlis

EDI pētnieki Rinalds Ruskuls, Ģirts Strazdiņš un Leo Seļāvo piedalās starptautiskā multi-konferencē CPSWeek 2012, kur paralēli notiek vairākas atzītas konferences, tai skaitā, “Information Processing in Sensor Networks” (IPSN), “Real-Time and Embedded Technology and Applications Symposium” (RTAS), “International Conference on Cyber-Physical Systems” (ICCPS). Pirmajā konferences dienā notiek arī vairāki semināri, vienā no tiem, “International Workshop on Networks of Cooperating Objects” (CONET), tiek prezentēts EDI pētnieku izstrādāts zinātniskais raksts: Rinalds Ruskuls, Girts Strazdins, Leo Selavo, “Accurate Sensor Node Energy Consumption Estimation Using EdiMote Prototyping Platform”. Leo Seļāvo piedalās arī kā vienas CONET sesijas vadītājs. Gan formālā, gan neformālā gaisotnē konferences laikā tiek dibināti kontakti un popularizēti EDI pētniecības rezultāti ārvalstu pētnieku vidū.

2.-3. aprīlis

Laika mērīšanas laboratorijas vadošais pētnieks Ints Mednieks un asistents Juris Siņica-Siņavskis piedalās ES 7.Ietvara programmas projekta ChipCheck (www.chipcheck.eu) partneru sanāksmē, kur informē par EDI izstrādātās mikroshēmu viltojumu noteikšanas metodes realizāciju programmatūrā. Sanāksmes laikā tiek precizēts projekta ChipCheck izpildes plāns un panākta vienošanās par izstrādājamās programmatūras integrēšanas principiem.

29. marts

Institūta pārstāvis pētnieks Ģirts Strazdiņš piedalās Latvijas Elektrotehnikas un Elektronikas Rūpniecības Asociācijas (LEtERA) biedru ikgadējā sapulcē, kur tiek pārskatīti 2011. gada rezultāti un notiek diskusijas par asociācijas darbību 2012. gadā. EDI ir asociācijas biedrs kopš 2002. gada un aktīvi piedalās ar idejām kopējai nozares attīstībai.

28.-30. marts

Kiberfizikālo sistēmu laboratorijas pētnieks Artis Mednis piedalās starptautiskajā zinātniskajā konferencē “10th International Conference on Practical Applications of Agents and Multi-Agent Systems (PAAMS 2012)” Salamankā (Spānijā), kur speciālajā sesijā “AMAS: Adaptive Multi-Agent Systems” uzstājas ar prezentāciju “Adaptive Vehicle Mode Monitoring Using Embedded Devices with Accelerometers”. Konferencē prezentētais zinātniskais darbs veikts kopā ar Georgiju Kanoniru un Leo Seļāvo.

15. marts

Institūta datoru tīklu pārvaldības laboratorijas vadītājs, vadošais pētnieks Dr.sc.comp. Mihails Broitmans uzstājas Latvijas radio 1 raidījumā Zināmais nezināmajā par tēmu Mākslīgais intelekts un radioloģija saite http://lr1.latvijasradio.lv/zinas/g00023.htm.

8. marts

Sveicam mūsu kolēģi

Dr.sc.comp. KASPARU SUDARU

ar doktora grāda iegūšanu!

2. marts

Institūtā viesojas Saeimas deputāte Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājas biedre Vineta Poriņa. Vizītes laikā notiek diskusija par zinātnes attīstības perspektīvām un problēmām, kā arī notiek iepazīstināšana ar institūta laboratorijām un veiktajiem zinātniskajiem pētījumiem.

29. februāris- 2. marts

Kiberfizikālo sistēmu laboratorijas darbinieki A. Elsts un R. Balašs apmeklē konferenci “Architecture of Computing Systems (ARCS 2012)”, Minhenes Tehniskajā universitātē, Vācijā. Šajā konferencē par datorinženierijas tematiku EDI darbinieki uzstājās ar referātu par sensoru ierīci apkārtējās vides parametru novērošanai: “SADmote: Robust and Cost-Effective Device for Environmental Monitoring”, kura tapusi kopā ar kolēģiem Jāni Judvaiti, Reinholdu Zviedri, Ģirtu Strazdiņu, Arti Medni un Leo Seļāvo.

15. februāris

Tiek saņemta oficiāla informācija, ka 2012. gada 13. janvārī Institūts tiek uzņemts kā asociētais biedrs ES 7. ietvarprogrammas projektā “Cooperating Objects Network of Excellence” (CONET). Projekta mērķis ir izveidot spēcīgu kopienu, kur pārstāvētas internacionālas pētnieku un industrijas pārstāvju komandas no iegulto sistēmu, visurešās skaitļošanas (pervasive computing) un bezvadu sensoru tīklu jomām. Vairāk informācijas par projektu: http://www.cooperating-objects.eu

14.-17. februāris

Kiberfizikālo sistēmu laboratorijas asistents Atis Elsts piedalās konferencē “9th European Conference on Wireless Sensor Networks (EWSN 2012)”, Trento Universitātē, Itālijā. EWSN, kura ir Eiropas vadošā konference par bezvadu sensoru tīklu (BST) tematiku, tiek prezentēts stenda referāts par BST programmēšanas valodu: “SEAL: An Easy-to-use Sensor Node Application Development System”, līdzautori Jānis Judvaitis un Leo Seļāvo.

1. februāris

Institūtā dibināta “Kiber-fizikālo sistēmu laboratorija” vadošā pētnieka Leo Seļāvo vadībā. Tās nosaukums atspoguļo saikni starp datorinženieriju un tās ietekmi uz fizisko, reālo pasauli.

Jaunā grupa nodarbojas ar pētniecību bezvadu sensoru un iegulto sistēmu aparatūras prototipēšanas un testēšanas, programmatūras un operētājsistēmu izstrādes, optimizācijas un lietojamības, kā arī viedo transporta sistēmu pētniecību. Īpašu akcentu paredzēts likt uz starpnozaru pētījumiem, kas paver jaunu skatu uz pasauli un palīdz to pozitīvi pārveidot.

Kā dažas no iestrādēm minētajās pētniecības tēmās ir iegulto sistēmu prototipēšanas un profilēšanas iekārta EDIMote, operētājsistēma MansOS sensoru tīkliem, sensoru sistēmu izveide precīzai lauksaimniecībai, dalība Grand Cooperative Driving Challenge (GCDC) un sensoru sistēma skoliozes ārstēšanai.

Šobrīd jaunās laboratorijas sastāvā ir 10 cilvēki: gan studenti gan pētnieki ar bakalaura, maģistra un doktora grādiem. Ja jūs interesē pētniecība, dodiet ziņu, jo laboratorijā vēl ir vieta proaktīviem cilvēkiem ar vēlmi mācīties un būt atpazīstamiem pētniecībā pasaules līmenī.

27. janvāris

EDI pētnieks Ģirts Strazdiņš un asistents Georgijs Kanonirs piedalās starptautiskā seminārā “Workshop on Challenges in Sensor Network Programming (CSNP 2012)”, Londonā, Lielbritānijā, kur uzstājas ar prezentācijām “Sensor Node Programming: Experience and Future Evolution” un “Integrated GPS/IMU navigation using Kalman Filters”, un diskutē par nākotnes sadarbības iespējām sensoru tīklu programmēšanas jomā ar pētniekiem no The Hamlyn Centre, Imperial College London, UK.