2021. gada 11. janvārī norisinājās @5gRoutes (H2020 GA 951867) 3. plenārsēdes telekonference, kuras laikā tika analizēta un pārskatīta projekta virzība kā arī noteikts turpmākais darbības plāns. Vairāk informācijas par projektu: https://5g-routes.eu