Robotikas un mašīnuztveres laboratorijas pētnieks Jānis Ārents piedalās “Artificial Intelligence for Digitizing Industry” (AI4DI) partneru tikšanās pasākumā un AI4DI līdzorganizētajā EAI4IA darbnīcā Vīnē, Austrijā. Jānis Ārents AI4DI projekta partneriem prezentē jaunākos “Supply Chain 3: Machinery industry” 2. temata “Smart Robot” demonstratora sasniegtos rezultātus un progresu saistībā ar dažādām uz mākslīgo intelektu balstītām tehnoloģijām, kuras ļauj robotiem darboties dinamiskā vidē un mijiedarboties ar cilvēkiem. AI4DI pasākuma laikā arī noritēja gatavošanās gala izvērtējuma pasākumam.