2023.gada 27.martā plkst.10:00 notiks Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta  Nr.1.1.1.1/21/A/040 “Uz tālizpēti balstīta meža riska faktoru uzraudzības sistēma (ForestRisk)” tiešaistes seminārs par projektā iegūtajiem rezultātiem.

Projekts veltīts jaunu tehnoloģiju izstrādei meža stresa faktoru novērtēšanai, uzraudzībai un brīdināšanai par meža riskiem, balstoties uz brīvi pieejamu satelītu datu un mērķtiecīgi ar droniem iegūtu tālizpētes datu apstrādi.

Projektu realizē Elektronikas un datorzinātņu institūts sadarbībā (EDI) ar  Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava”(SILAVA)  un SIA “Baltic Satellite Service” (BSS).

Semināra programma:

10:00 – 10:10 “ForestRisk projekta mērķi.” Ints Mednieks, EDI.

10:10 – 10:30  “Eiropas meža veselības monitoringa īstenošana un iegūto datu izmantošana Latvijā.” Andis Lazdiņš,  SILAVA.

10:30 – 10:50 “Bojāti koku vainagi kā tālizpētes datu anomālijas”. Linda Gulbe, EDI.

10:50 – 11:10  “Paaugstināta mitruma vai ūdenī stāvošu mežaudžu noteikšanas metodes.” Andrejs Grišanovs, BSS.

11:10 – 11:30  “Mežaudžu inventarizācijas parametru prognozēšana, balstoties uz meža resursu monitoringa parauglaukumu un attālās izpētes datiem.” Jānis Ivanovs, SILAVA.

11:30 – 11:50 „Mobilo (dronu) LiDAR datu korelācijas izpēte ar LAI un citiem veģetācijas indeksiem.” Grigorijs Goldbergs, EDI.

Reģistrācija semināram:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXoYU77x8Mmvgkb8Y1NwSrMePSatuW26hnvwuinTasIHCgZg/viewform Reģistrētiem dalībniekiem tiks izsūtīta saite dalībai seminārā.