2022. gada 28.februārī plkst.10:00 Elektronikas un datorzinātņu institūts (EDI) aicina uz tiešsaistes semināru par ERAF projektā „Satelītdatos balstīta jauna mežaudzes krājas novērtēšanas tehnoloģija (WoodStock)” Nr. 1.1.1.1/18/A/165  sasniegtajiem rezultātiem.

Projekta mērķisir izstrādāt izmaksu efektīvu tehnoloģiju koksnes krājas novērtēšanai mežā, kas izmantotu tikai arvien plašāk pieejamos augstas izšķirtspējas optiskos un radara satelītdatus.

Semināra programma.