2020. gada 29.jūnijā plkst.10:00, Elektronikas un datorzinātņu institūta (EDI) konferenču zālē, Dzērbenes ielā 14, Rīgā notiks seminārs par ERAF projektu „Satelītdatos balstīta jauna mežaudzes krājas novērtēšanas tehnoloģija (WoodStock)” Nr. 1.1.1.1/18/A/165 un tajā iegūtajiem rezultātiem.

Projekta mērķis ir izstrādāt izmaksu efektīvu tehnoloģiju koksnes krājas novērtēšanai mežā, kas izmantotu tikai arvien plašāk pieejamos augstas izšķirtspējas optiskos un radara satelītdatus.

Semināra programma
10:00 – 10:10 A.Kadakovskis. “WoodStock projekta mērķi un risināmie uzdevumi”.
10:10 – 10:30 J.Zariņš. “Koksnes krājas novērtēšana, izmantojot tālizpētes datus”.
10:30 – 10:50 L.Gulbe. “Meža mikroaudžu segmentēšana, izmantojot augstas izšķirtspējas satelītu datus”.
10:50 – 11:10 J.Siņica-Siņavskis. “Koku sugu identifikācija Sentinel-2 attēlos, izmantojot fragmentārus un daļēji novecojušus inventarizācijas datus”.

Laipni aicināti visi, kam interesē iespējas izmantot tālizpētes datus mežu apsaimniekošanā.

Lūdzam dalībniekus reģistrēties ŠEIT

Tiks nodrošināta iespēja vērot semināra tiešraidi EDI Facebook vietnē