No 13.-14. jūnijam EDI pārstāvji piedalījās 5G-ROUTES projekta partneru un recenzentu tikšanās pasākumā Valgā un Tallinā. Šī Projekta mērķis ir 5G komunikācijas risinājumu izstrādāšana kooperatīvās satiksmes, loģistikas un pasažieru izklaides pielietojumos, kuru darbība netiek pārtraukta, šķērsojot valsts robežas. Projekta laikā EDI zinātnieki kopā ar citiem partneriem izstrādā risinājumus, lai demonstrētu kooperatīvu pašbraucošu auto pielietojumus ar mērķi uzlabot ceļa satiksmes plūsmu, drošību un pasažieru ērtību.

Šajā sanāksmē 5G-ROUTES projekta partneri un Eiropas Komisijas recenzenti diskutēja un izvērtēja visu darba pakešu rezultātus. Pasākuma laikā Valkas un Valgas ielās tika demonstrēti vairāku partneru tehniskie sasniegumi, tai skaitā VTT (Somija), VEDECOM (Francija), Brainstorm (Spānija) un EDI.

EDI demonstrēja divu auto sensoru datu apmaiņas risinājumu, kas ļauj saglabāt nepārtrauktu datu plūsmu, arī šķērsojot valstu robežas, izmantojot 5G komunikāciju. Projekta noslēgumā plānots, ka ar šo sistēmu tiks darbināta pašbraucošu auto kolonna, kurā izmantoti apmainītie dati, kas ļautu regulēt attālumus starp mašīnām.


Vairāk par projektu: www.5g-routes.eu