Jūnija Artemis Magazine izdevumā Nr.28 Kaspars Ozols, EDI Direktora vietnieks attīstības jautājumos, dalās savos uzskatos par starptautisko tīklu nozīmi un inovāciju izaugsmes iespējām EDI pateicoties H2020 ECSEL programmai. Tāpat tiek minēts EDI pētījumu novirziens daudzajos ESCEL projektos un tas, kādu ietekmi tas atstāj uz Latvijas zinātnes attīstību.

Par šo un vēl daudzām citām tēmām lasiet Artemis Magazine jūnija izdevumā.