EDI zinātnieki Aleksandrs Ļevinskis un Anatolijs Zencovs piedalās COV-CLEAN projekta noslēguma demonstrācijās pasākumā, kas notiek RTU. Demonstrācijas laikā projekta izstrādātas tehnoloģijas tika demonstrētas ka arī vaidētas reālajos lietošanas apstākļos. Validācija notika atbilstoši projekta sākumā definētajiem  galvenajiem darba snieguma rādītājiem (KPI). EDI projekta darba pakas WP4 ietvaros izstrādā mašīnredzes sistēmu mobilajām dezinfekcija robotam, kas tika integrēta ar RTU mobilo platformu un RTA izstrādātām dezinfekcijas iekārtām. Mašīnredzes sistēma ir spējīga atpazīst ar rokam taustāmas objektus lai mērķtiecīgāk veiktu dezinfekciju iekštelpās.