Delfi publicētā LIAA Tehnoloģiju biznesa centra vadītāja Andreja Berdņikova rakstā “5G – Latvijas ekonomikas virzītājspēks?” tiek izmantota arī EDI vadoša pētnieka, direktora paustā informācija par EDI ilggadējām izstrādēm saistībā ar digitalām tehnoloģijām uzsverot ar sinhronizētas transportlīdzekļu vadības sistēmas, kas balstīta uz 5G tehnoloģiju, risinājumu 5G-Routes projekta ietvaros, kā arī darbu pie robotu spieta risinajuma, kas tam ļaus orienēties un veikt uzdevumus dinamiski mainīgā apkārtējā vidē, kurš saistīts ar EgdeAI projekta īstenošanu.

Vairāk info šeit.