2021. gada 29.aprīlī, Elektronikas un datorzinātņu (EDI) institūta direktora vietnieks attīstības jautājumos un Robotikas un mašīnuztveres laboratorijas vadošais pētnieks Dr. Kaspars Ozols uzstājās “Zaļās inovācijas un IKT: Norvēģijas un Latvijas partnerību veidošana Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros” tīklošanās pasākumā ar prezentāciju “Pētniecības organizācija kā atslēgas partneris pētniecības un attīstības aktivitāšu veikšanai projektā”.

Pasākumā ņemt dalību tiek aicināti mazie un vidējie komersanti, kas plāno pieteikties atbalstam Norvēģijas grantu programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un MVU” ietvaros un vēlās pieteikties tīklošanās tiešsaistes pasākumam divpusējās sadarbības veicināšanai ar mērķi piesaistīt Norvēģijas projekta partneri/us projekta īstenošanai.

Partnerība ļauj apvienot spēkus, zināšanas un prasme. Sekmīgai partnerībai ir ļoti būtiski precīzi identificēt sadarbības mērķus, katra partnera pienākumus un atbildību, kas būs nozīmīgi kopīga projekta rezultātu sasniegšanā.

Pasākuma mērķis ir veicināt Latvijas komersantu un Norvēģijas zinātnisko institūciju sadarbību un uzlabot savstarpējās zināšanas un izpratni zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomās, piesakoties Norvēģijas grantu atbalstam.

Tuvāko atklātā konkursa “Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu ieviešana ražošanā” uzsaukumu plānots izsludināt 2021. gada aprīlī. Sīkāka informācija par atklāto konkursu pieejama LIAA tīmekļvietnē.

Pasākumu organizē LIAA ar programmas partneri “Innovation Norway”, sadarbībā ar Norvēģijas vēstniecību Latvijā un Norvēģijas Tirdzniecības kameru Latvijā.

Darba valoda: angļu.

Pasākuma programma angliski:

15:00 Exploring Remo platform
OPENING WORDS
15:10 His Excellence Ambassador Kristian Ødegaard, the Norwegian Ambassador to Latvia
15:15 Mr. Reinis Āzis, Deputy Director-General, LIAA
15:20 Technical information on Remo
THE PROGRAMME PRESENTATION
15:23 Mrs. Natālija Siliņa, LIAA, the open call “Application of green industry innovation and ICT products and technologies.”
BILATERAL COOPERATION
15:30 Ms. Rannveig S. Gimse, Innovation Norway
POTENTIAL PARTNER PITCHES
15:35 Mr. Mārtiņš Borodušķis, Entrepreneur, Researcher, Technology transfer senior expert, University of Latvia “Applied Science at University of Latvia”
15:40 Mr. Kristers Rasčevskis, Head of the Design Factory, Riga Technical University “RTU Design Factory”
15:45 Mr. Kaspars Ozols, Deputy Director of Development, Institute of Electronics and Computer Science “Research organization as a key partner for R&D activities.”
15:50 SINTEF
15:55 Digital Norway
NETWORKING & MATCHMAKING SESSION
16:05 – 17.30
END OF THE EVENT