2021. gada 2. decembrī, Elektronikas un datorzinātņu institūta (EDI) direktora vietnieks attīstības jautājumos un Robotikas un mašīnuztveras laboratorijas vadošais pētnieks Dr. Kaspars Ozols, kā uzaicinātais runātājs EIT organizētajā ziemas skolā “EIT Urban Mobility Winter School – Challenges of future mobility”, uzstājās ar prezentāciju “EDI pieredze savienoto un autonomo automašīnu jomā”.
Ziemas skola piedāvā unikālu iespēju studentiem pilnveidot savas uzņēmējdarbības prasmes un paplašināt zināšanas pilsētvides mobilitātes jomā. Skola tiek veidota no pieciem dažādiem segmentiem/dienām, kurās dažādu studiju virzienu studenti uzzinās vairāk par EIT Pilsētas mobilitātes akadēmijas iespējām, fundamentālajiem soļiem, kas jāzina, formulējot savu biznesa ideju, kā arī pētniecības jaunumiem un progresu gaisa kvalitātes jomā, cilvēka faktora nozīmi saistībā ar braukšanas paradumiem, satiksmes simulācijām un tehnoloģijām priekš autonomās braukšanas.

Pasākuma programma:
29.11.2021, 15.30-18.00
EIT Urban Mobility RIS Hub Slovenia, dr. Alenka Mauko Pranjić (ZAG)
Fundamentals of the business idea development, Veronika Jelen in Špela Rozman Dolenc (Ljubljana University Incubator)
30.11.2021, 16.00–16.45
Do we know what is the quality of the air we breathe?, prof. dr. Radmila Milačič and prof. dr. Janez Ščančar (Jožef Stefan Institute)
1.12.2021, 16.00–17.30
UPSURGE – City-centred Approach to Catalyse Nature-Based Solutions through EU Regenerative Urban Lighthouse, Tadej Žurman (POR)
SMART CITY MARIBOR; Špela Flegar (RRA Podravje)
“Come with me to the spa” – improving active mobility with EIT Urban Mobility, Anja Ilenič (ZAG)
2.12.2021, 16.00–17.30
Human factor in autonomous driving; prof. dr. Jaka Sodnik (UL-FE/Nervtech)
EDI experience in connected and automated driving; dr. Kaspars Ozols (EDI – Institute of Electronics and Computer Science)
3.12.2021, 16.00–18.00
Idea presentation by students and award ceremony

Plašāka informācija šeit.