No 2021. gada 1. līdz 2. septembrim, Elektronikas un datorzinātņu institūta (EDI) direktora vietnieks attīstības jautājumos un Robotikas un mašīnuztveres laboratorijas vadošais pētnieks Dr. Kaspars Ozols piedalās ARTEMIS industriālās asociācijas prezidija sanāksmē, Romā, Itālijā. Prezidija laikā tiek diskutēts par industriālās asociācijas turpmākajām aktivitātēm, apspriests šī brīža status gatavotajā “Key Digital Technologies” (KDT) kopuzņēmuma programmā, apspriesta sadarbība ar citām industriālajām asociācijām, izvērtēts preparatūras ziņojums, un diskutēts par elektronisko komponenšu un sistēmu stratēģisko pētniecības un inovāciju programmu.