No 2022. gada 13. līdz 14. septembrim, Elektronikas un datorzinātņu institūta (EDI) direktora vietnieks attīstības jautājumos Dr. Kaspars Ozols piedalās INSIDE industriālās asociācijas sanāksmē, Calfosch, Itālijā. Sanāksmes laikā tiek diskutēts par “Key Digital Technologies” (KDT) kopuzņēmuma programmu, Chip act, nākotnes sadarbības modeli starp INSIDE, EPoSS, ANEAS industriālajām asociācijām un KDT, SRIA 2023 dokumentu un stratēģiju, KDT-JU nākotnes projektu uzsaukumiem, u.c.