Sākoties jaunajam mācību gadam, katru gadu tradicionāli RTU DITF aicina Latvijas IT klasteri (EDI ir klastera biedrs) uz lekciju 1.kursa studentiem par nozari un tās aktualitātēm, t.sk. par karjeras iespējām, iespējamiem darba devējiem utt. Šoreiz 1,5h lekcijā tika sniegts īss ieskats 4 uzņēmumu un viena zinātniskā institūta darbībā un karjeras iespējām. No EDI pasākumā uzstājās direktora vietnieks attīstības jautājumos un Robotikas un mašīnuztveres laboratorijas vadošais pētnieks Dr. Kaspars Ozols, kurš prezentēja EDI pētniecības aktivitātes un aicināja studentus pieteikties EDI praksē un izstrādāt savus akadēmiskos darbus sadarbībā ar EDI. Noslēgumā tika prezentēti secinājumi no FONTES atalgojuma pētījuma par atalgojumu nozarē, ko darba devējs sagaida no darbinieka, un no kā ir atkarīgs atalgojums. Pasākumā piedalījās 275 klausītāji.

Pasākuma programma:

10:15-10:25Ievads, nozares statistikaAiga Irmeja, Latvijas IT Klastera izpilddirektore
10:25-10:35DOTS365: Karjeras iespējas biznesa tehnoloģiju uzņēmumāKārlis Nīlanders, Aleksandrs Pavliks
10:35-10:45TietoEvry: Karjeras iespējas lielā, starptautiskā IT uzņēmumāMarta Medne
10:45-10:55FLEX.BIKarjeras iespējas – biznesa analītikaDace Kvalberga
10:55-11:05Elektronikas un datorzinātņu institūts: Karjeras iespējas zinātnēKaspars Ozols
11:05-11:15Meditec: Karjeras iespējas nozaru specializētā tehnoloģiju uzņēmumā (veselības aprūpe)Lilita Trūpa, Meditec Ārsta Biroja biznesa centra vadītāja
11:15-11:45Nozares atalgojums – no kā tas aktarīgs. Tendences nozarē. Ko darba devēji sagaida no darbiniekiem.Kristiāna Boša, Dārta Krohenfelde