No 2023. gada 24. – 25. maijam Elektronikas un datorzinātņu institūta (EDI) direktora vietnieks attīstības jautājumos un vadošais pētnieks Dr. Kaspars Ozols un zinātniskais asistents Edgars Lielāmurs piedalās Apvārsnis Eiropa KDT-JU projekta “Inteliģentas, drošas un droši saistītas elektriskās mobilitātes risinājumi: Eiropas zaļās vienošanās un ērtas mobilitātes virzienā (EcoMobility)” atklāšanas pasākumā Vīnē, Austrijā. Pasākuma laikā projekta partneri diskutē par projekta realizāciju, tīklojās un pieņem ar projektu saistītus lēmumus. Papildus, Edgars Lielāmurs prezentē institūta mērķus piegādes ķēdēs (supply chains) SC2 (Enhanced perception and localization – intelligent embedded sensor systems) un SC3 (Intelligent Connectivity). Diskusiju ietvaros tika apspriesti projektam nozīmīgi lēmumi saistībā ar piegādes ķēdēm un to demonstratoriem, piemēram, attiecībā uz datu kopām, iesaistītajiem partneriem, senoru un aparatūras izvēli, simulatora izvēli, interfesiem, darba organizāciju un sasniedzamajiem rādītājiem.