(24.09.-26.09.) EDI direktors Modris Greitāns un direktora vietnieks attīstības jautājumos Kaspars Ozols piedalās “European Research and Innovation days 2019” pasākumā Briselē, Beļģijā. Pasākuma laikā tiek diskutēts par aktuālajiem pētniecības un inovāciju izaicinājumiem, veidota “Horizon Europe” ietvarprogrammas politika, kā arī pieņemti stratēģiski lēmumi.
Vairāk informācijas: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days_en