EDI direktors un direktora vietnieks attīstības jautājumos pauž viedokli par zinātības pārneses izaicinājumiem.

Ar rakstu varat iepazīties šeit.