2024. gada 15. martā Elektronikas un datorzinātņu institūta (EDI) direktors Dr. Modris Greitāns un direktora vietnieks attīstības jautājumos Dr. Kaspars Ozols piedalās “Explore Horizon Europe: European Commission’s Perspective on Opportunities for Latvian Participants” pasākumā, kas norisinās Rīgas Stradiņa universitātē, un kurā tiek sniegts ieskats par iespējām Latvijas dalībniekiem lielākajā inovāciju un pētniecības programmā  “Apvārsnis Eiropa”.
Pasākuma laikā, kopā ar citu zinātnisko institūtu un Eiropas Komisijas pārstāvjiem, Dr. Kaspars Ozols, kā ielūgtais viesis, piedalās apaļā galda diskusijā, lai dalītos pieredzē, sniegtu viedokli un diskutētu par EDI iesaisti un pieredzi “Apsvārsi Eiropa” pētniecības projektos.

Pasākuma darba kārtība:

09:00 – 09:10 Welcome and Agenda
09:10 – 09:45 Overview on Horizon Europe (European Commission), Q&A
09:45 – 10:30 How to find an opportunity matching my interests? How to find partners for a consortium? (European Commission), Q&A
Coffee break
11:00 – 12:00 How to write a good proposal – tips and tricks (European Commission), Q&A
Lunch break
13:00 – 14:00 The rules of the game for running my grant: Financial aspects focusing on Personnel costs, Goods and services, and Subcontracting (European Commission), Q&A
14:00 – 14:30 Can I get support for exploiting the results of my project? (European Commission), Q&A
14:30 – 14:40 Latvia participation in Horizon Europe (Julija Asmuss, Horizon Europe National Contact Point Coordinator, Latvian Council of Science)
14:40 – 16:00 Round table and discussion: Local expert evaluators and beneficiaries; European Commission, Q&A

Vairāk informācijas: https://www.lzp.gov.lv/lv/jaunums/nkp-acina-piedalities-pasakuma-explore-horizon-europe-european-commissions-perspective-opportunities-latvian-participants