Elektronikas un datorzinātņu institūta direktors un vadošais pētnieks Dr.sc.comp. Modris Greitāns ir uzaicināts uzstāties ar prezentāciju “Matemātika un signālu apstrāde – viens no EDI panākumu pamatiem” Latvijas universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Matemātikas nodaļas  doktorantūras seminārā. Savā prezentācijā M.Greitāns parāda, kā ar matemātikā balstītu oriģinālu signālu apstrādes paņēmienu palīdzību EDI veido konkurētspējīgas tehnoloģijas, tādas kā ļoti precīzi laika notikumu taimeri, satelītattēlu apstrāde, bi-modāla plaukstas biometrija, Ultra-platjoslas impulsu radari no dažādiem materiāliem veidotu objektu šķirošanai u.c.