EDI direktors, vadošais pētnieks Modris Greitāns piedalās VPP MOTE uzraudzības pasākumā CFI, kur kā WP4 Robotika, Lietu internets un Sensoru sistēmas (RoLISe) vadītājs prezentē uzraudzības padomei šīs apakšsadaļas (RoLISe kā partneri piedalās EDI, LUMII, RTU un LU) mērķus, uzdevumus, īstenošanas gaitu, sasniedzamos rezultātus un to šobrīdējo statusu. Papildus tam M.Greitāns prezentē idejas par betona objektu nedestruktīva monitoringa sistēmas izveidi, kuras tiek piedavātas Ekonomikas ministrijai kā iespēja VPP MOTE un RoLISe paplašinājumam papildus finansējuma pieejamības gadījumā.