Ņemot vēra Elektronikas un datorzinātņu institūra (EDI) plašo iesaisti starptautiskos projektos (apmēram trešdaļa no EDI petījumu apjoma), lai mazinātu projektu izpildes riskus sasitībā ar COVID-19 pandēmiju, kā arī ar atbildību pret sevi un apkārtējiem, Elektronikas un datorzinātņu institūta kolektīvs 13. maijā kolektīvi vakcinējās pret COVID-19. Tagad vismaz pirmo vakcīnu ir saņēmuši vairāk nekā puse instiūta kolektīva, kas ir gandrīz 3 reizes vairāk nekā vidējais rādītājs Latvijā.

Šobrīd institūtā tiek īstenoti 10 “Apvārsnis 2020” projekti, 2 Eiropas Kosmosa aģentūras projekti un 8 komercializācijas projekti, kuru īstenošanai ir būtiskas arī klātienes vizītes, starptautiskas izstādes un tikšanās. Starptautiskajā zinātnisko institūciju izvērtējumā institūts saņēma visaugstāko novērtējumu inženierzinātņu un tehnoloģiju jomā lielā mērā ir pateicoties tieši aktīvai starptautiskai sadarbībai “Apvārsnis2020” u.c. projektos. 

Ar COVID-19 pandēmiju saistītie ierobežojumi būtiski apgrūtina arī projekta “Atbalsts EDI starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” īstenošanu, un tagad ceram, ka pateicoties tam, ka vakcīnas atvieglos ceļošanu, strauji varēsim atgūt iekavēto!

Atgādinām, ka kopš 3. maija vakcīnu pret Covid-19 var saņemt ikviens Latvijas iedzīvotājs, tai skaitā ir iespējama organizēta darba kolektīvu vakcinācija.

Institūta vadība aicina darbiniekus, sadarbības partnerus un ikvienu sabiedrības locekli būt sociāli atbildīgiem, ievērot epidemioloģiskās drošības pasākumus, kā arī uzticēties zinātnei un vakcinēties.