(11-12.aprīlis) EDI Kosmosa tehnoloģiju laboratorijas zinātnieki V.Kurtenoks un I.Mednieks piedalījās seminārā JUNO Electronics Workshop Romā, kur prezentēja laboratorijā izstrādāto taimeri JUNO projekta vajadzībām un vienojās par sadarbību šī taimera integrēšanā JUNO pazemes neitrīno observatorijā (Jiangmen Underground Neutrino Observatory, skat. http://juno.ihep.cas.cn/).