14.01.-15.01. Robotikas un mašīnuztveres laboratorijas vadošais pētnieks Kaspars Ozols un pētnieks Rihards Novickis piedalās “ECS Brokerage event 2020” tīklošanās pasākumā Briselē, Beļģijā.
Pasākumu laikā tiek apmeklētas sesijas, kurās tiek stāstīts par jomas tendencēm un pēdējiem sasniegumiem Eiropā un pasaulē, kā arī par nākotnes projektu uzsaukumiem H2020, ECSEL, EUREKA un PENTA programmās. Papildus, tiek prezentēta EVISION – “Embedded Vision Systems for Safety and Autonomy” projekta ideja, gan plakatu sesijā, gan ideju prezentēšanas sesijā. Pasākuma laikā tiek izplatīti EDI sasniegti rezultāti zinātniskajā jomā, kā arī veiktas sarunas par Eiropas projektu iesniegšanas iespējam. 
Vairāk informācijas par pasākumu: https://ecscollaborationtool.eu/ecs-brokerage-event-2020.html