2021. gada 27. maijā, Elektronikas un datorzinātņu (EDI) Robotikas un mašīnuztveres laboratorijas vadošais pētnieks Dr. Kaspars Ozols, pētnieki Dr. Kaspars Sudars un Rihards Novickis piedalās Automašīnu inteliģence savienotai un koplietojamai mobilitātei (AI4CSM) projekta virtuālajā atklāšanas pasākumā. Projekta pasākuma laikā tiek apspriesta un plānota projekta realizācija.